Tror på to rentekutt før sommeren

rentebilde

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror det vil komme to rentekutt før sommeren, og dette grunngir de med at utsiktene for vekst i økonomien er lav samt at vi har en økt arbeidsledighet og lav inflasjon.

Det var i desember i fjor vi opplevde at Norges Bank kuttet styringsrenten til 1,25%, og før det hadde renten holdt seg stabil på 1,5% siden mars 2012. Så lav som nivået vi har i dag har ikke renten vært siden sommeren 2009 i følge SSB, og nå antar de altså at vi får ytterligere to kutt.

Forventer kutt allerede neste uke

SSB tror det første rentekuttet vil komme på rentemøtet i Norges Bank allerede den 19. mars, og at det neste kuttet vil komme en gang i perioden frem mot sommeren. Hvis dette blir en realitet ender vi opp med en styringsrente på rekordlave 0,75%, samt at den såkalte pengemarkedsrenten vil havne på 1%.

Statistisk sentralbyrå ser for seg at man får en bedring i konjunkturutviklingen i løpet av 2016 men at vi kan forvente en uforandret rente helt frem til 2017 eller 2018.

Gir billigere boliglån

Pengemarkedsrenten er den renten bankene betaler for å låne penger til og fra hverandre, forenklet forklart, og denne vil ligge litt over styringsrenten. Da styringsrenten ble satt ned i desember falt derfor også pengemarkedsrenten etter lang tids stillstand. Norges Bank var klare på at de realøkonomiske utsiktene var dårlige og at man så klare tegn på at det kunne komme flere kutt i styringsrenten.

Når 2015 er over antar derfor SSB at pengemarkedsrenten vil ligge på omtrent 1,1% hvis Norges Bank barberer rentene med 0,5% før sommeren.

Hvis pengemarkedsrentene reduseres vil dette føre til at også bankene kutter sine renter, og SSB regner da med at den typiske boliglånsrenten vil falle fra 3,9% i fjor, til 3,3% i år, og videre ned til 3% i løpet av 2016.

SSB slår også fast at gjeldsveksten i Norge ikke har vært spesielt høy selv om rentene har blitt satt ned. Mens gjeldsveksten til husholdningene fra 2010 og frem til slutten av 2014 har vært på over 6%, har perioden fra november i fjor og til og med januar 2015 vært på kun 5,3% – sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.