Stor økning i fondssparing

sparegreiserigress

Februar måned viste med all tydelighet at nordmenn er interessert i å spare penger, og forrige måned nettotegnet vi aksje- og kombinasjonfond i rasende fart og var dermed på det høyeste nivået siden 2006.

Nettotegningen av verdipapirfond i februar endte på solide 14,2 milliarder kroner, og dette er tall som kommer frem i markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening.

Størst interesse for rentefond

Rentefondene har lenge vært populære spareobjekter og av den samlede nettotegningen på nevnte 14,2 milliarder kroner gikk hele 9,5 milliarder kroner inn i forskjellige rentefond. 4,7 millarder kroner gikk inn i aksje- og kombinasjonsfond.
Naturligvis var det institusjonskundene som sto for de største investeringene med tilsammen 11,8 milliarder kroner, mens personkundene sto for 2,2 milliarder kroner. Pensjonsmidler med fondsvalg hadde en andel på 1,6 milliarder kroner.

Personkunder tar risiko

Som nevnt hadde Ola og Kari Nordmann en nettotegning på 2,2 milliarder kroner, og her gikk faktisk 1,8 milliarder kroner inn i aksjefond og kombinasjonsfond. Tegningen av rentefond var her ‘bare’ på 0,4 milliarder kroner. Dette indikerer at nordmenn er interessert i å få god avkastning på pengene sine og at de derfor sparer med høyere risiko. En slik form for sparing fordrer også at man har et lengre tidsperspektiv og da fortrinnsvis minimum 5 år.
I norske verdipapirfond finnes det nå verdier for totalt sett 894,1 milliarder kroner.

Har gått forbi 2014 allerede

Den økte sparelysten har vært spesielt synlig de siste tre månedene og som sagt var nettotegningen i februar den høyeste man har sett siden desember i 2006. Bare i januar og februar har vanlige personkunder nettotegnet i aksjefond og kombinasjonsfond for 2,8 milliader kroner, mens tallene for hele fjoråret var 1 millard. Dette er ganske oppsiktsvekkende, tall men ekspertene er usikre på om dette er en varig trend eller om det bare er plutselig sparevilje som har slått til.