Guide til Sparing i aksjefond

aksjesparing

Å spare penger er noe alle vet er viktig, men det er mange som kunne vært enda mer bevisst på gevinstene dette gir. Det er langsiktig tenkning som må være gjeldende og da er det viktig at man velger den riktige spareformen, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan man sparer i aksjefond.

Risiko ved å spare i aksjefond

Som vi nevnte i vår artikkel som omhandlet verdipapirfond så finnes det flere forskjellige fondstyper man kan spare i. Aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond er de fire forskjellige, og hvilket av disse man velger vil være avhengig av hvor stor risiko man ønsker. På generell basis kan vi si at det å spare i aksjefond er det som er mest risikofylt men som samtidig gir den potensielt høyeste avkastningen. Sparing i fond gjør du enkelt gjennom nettbanken din.

Hvis du forventer god avkastning på dine sparepenger må du være villig til å ta noe risiko og samtidig spare over tid. Den avkastningen du kan forvente vil derfor være avhengig av hvordan du plasserer sparepengene dine. Man kan derfor si at det er en klar sammenheng mellom risikoen i ditt spareprodukt og dét du kan forvente i avkastning.

Hvis man velger å spare i aksjefond kan man forvente høyere avkastning, men da må man samtidig også akseptere en høyere risiko, enn om man velger å putte pengene i banken. Ettersom det er en høy andel aksjer i aksjefondet vil man være avhengig av hvordan selskapene som er representert i fondet utvikler seg på børsen. Går selskapene godt vil dette virke positivt inn på ditt aksjefond.

Husk også på at aksjefondet investerer i flere forskjellige selskaper og sektorer slik at risikoen reduseres samtidig som du kan forvente god avkastning. Når du sparer i et aksjefond investerer du dermed indirekte i de selskapene som finnes på børsen.

Sparing i aksjefond gjennom din nettbank gjør prosessen enkel og lett og historisk sett har denne sparingen gitt god avkastning over lang tid. Det er selvsagt vanskelig å spå hvordan de neste 10-20 årene vil bli, men det er svært sannsynlig at de vil bli nokså lik de 10-20 årene som har gått. Har man spart i aksjer i dette tidsrommet er det ingen tvil om at det har vært en gunstig investering.

Spar ofte

Det vanligste når man sparer i aksjefond er å spare et fast beløp hver måned. De aller færreste av oss har store enkeltbeløp å sette inn når man skal spare i fond, og selv om dette kanskje er det mest gunstige ender de fleste likevel med å sette inn et fast beløp en gang i måneden. Når det gjelder å ‘time’ aksjemarkedet sier det seg selv at dette er vanskelig for hvermansen, og det vil dermed være bortimot umulig å finne det rette tidspunktet for enhver investering.

Kort fortalt kan man si at aksjemarkedet svinger opp og ned langs en trendlinje som peker oppover over tid. Når du sparer jevnlig vil du derfor treffe både i gode og i dårlige tider. Kursstigningen over tid vil allikevel sørge for at du får god avkastning samtidig som risikoen reduseres. Å spare som dette vil for eksempel være gunstig hvis du tenker på å legge av litt ekstra til pensjonen din.

Spar lenge

Når det gjelder sparing vil det være slik at små beløp blir store over tid og derfor er langsiktighet smart. Å spare langsiktig i fond betyr å spare så lenge at det er svært sannsynlig at det gir bedre avkastning enn å spare i bank. Kort sagt innebærer det at sannsynligheten for avkastning øker jo lenger du sparer. Ekspertene sier at 5 år bør være et minimum, men man kan avslutte sparingen akkurat når man vil.

Hvor mye kan man egentlig forvente å få i avkastning? Sparer du ofte og lenge vil du som sagt oppleve at de små beløpene vil vokse seg store. Jo lenger du sparer jo større vil rentes rente effekten bli. Hvis du for eksempel sparer 1000 kroner i måneden i 10 år i et fond med en årlig vekst på 7%, gir dette en avkastning på tilsammen 52.000 kroner før skatt. Etter 20 år vil avkastningen i det samme fondet være på hele 310.000 kroner. Hvordan fondet forvaltes vil naturligvis også få konsekvenser og hvis veksten i fondet er enda bedre vil avkastningen også bli betydelig forbedret.

Avslutte sparingen

Som vi allerede har nevnt så er timing i aksjemarkedet vanskelig og dette vil gjelde både de som skal starte å spare og de som skal avslutte sparingen. Når det gjelder å avslutte sparingen har man to valg: å selge alt med én gang eller ta ut pengene gradvis.

Ønsker man å selge alle fondsandelene man har kjøpt har man muligheten til det hvis det var det som var målet med sparingen. Det korrekte tidspunktet å gjøre dette på er enkelt og greit akkurat når du mener det er tid for det. Det er om å gjøre å ikke bli grådig på dette punktet og man bør unngå å jage de siste prosentene. Plutselig snur aksjemarkedet og da kan du ende opp med å få realisert en lavere avkastning enn hva du opprinnelig hadde muligheten til.

Det andre alternativet er å inngå en uttaksavtale hvor man tar ut et beløp hver måned, og dette kan være en god idé hvis du ønsker ekstra påfyll til pensjonen din. Hvis du har satt inn penger hver måned i 20 år kan det nå være smart å ta ut et beløp hver måned i de neste 20 årene hvis dét er et ønske. Pengene som blir værende igjen i fondet vil dermed nyte godt av den videre utviklingen i markedet i de kommende årene.

Et eksempel kan være å ta ut 0,5% av verdiene i fondet hver måned og da vil beløpet variere litt. Verdiene i fondet kan også være kjærkomne hvis man får behov for litt ekstra penger i perioder og uttaksavtalen kan utarbeides slik at den er fleksibel og tilpasset dine behov.