Sparing blir viktigere og viktigere

sparegrishvit

Sparing av penger vil i fremtiden bare bli viktigere og viktigere, og dette gjelder spesielt for den yngre generasjonen.

Det er naturligvis bestandig viktig og smart å ha penger i bakhånd slik at man har noe å falle tilbake på hvis noe uventet skulle dukke opp. Dette kalles gjerne for en bufferkonto, men det er ikke bare denne formen for sparing som man må ta hensyn til nå.

På grunn av den store pensjonsreformen som ble lansert for en tid tilbake (2011) ble det klart at de som står i arbeidslivet i dag, og spesielt unge mennesker, må jobbe lengre for å opparbeide seg en pensjon som er på det samme nivået som de som er pensjonister nå.

Målet med denne reformen var å sikre staten et pensjonssystem som det er mulig å håndtere rent økonomisk også i fremtiden. Denne reformen vil altså gjelde fullt og helt for de som er født i 1954 eller senere. For de som er eldre enn dette vil en kombinasjon av den nye og den gamle ordningen gjelde.

I praksis, uten at vi skal gå nærmere inn på selve pensjonsordningen, betyr det at man nå har større ansvar for egen pensjon, og at det derfor vil være smart å sette av penger til alderdommen. Man vil derfor i langt større grad ha sjansen til å leve et liv som er tilnærmet likt det som man lever i dag, og dette er faktisk unge mennesker i stand til å se.

Tendensen i dag er at langt flere unge enn tidligere oppretter spareavtaler, gjerne i fond, slik at de har noe ekstra å falle tilbake på den dagen de blir pensjonister.

Gjør derfor som andre og ta ansvar for din egen fremtid når det kommer til det økonomiske, og start sparingen i dag!