Sparer du i fond?

Sparing i fond blir stadig mer populært og er et godt valg hvis du har et perspektiv på sparingen som er langsiktig. Fondssparing forventes å gi deg en betydelig bedre avkastning over tid enn om du benytter en vanlig sparekonto – men som sagt, det gjelder å ha is i magen.

Det er flere fordeler knyttet til det å sette av penger i fond, og her skal du få noen av årsakene til at det er slik.

Vi har allerede nevnt den gunstige avkastningen som fondssparing sannsynligvis gir hvis du sparer over en lengre periode, og rent historisk sett så har denne avkastningen holdt seg på et nivå som ligger 4-6% høyere enn om man hadde spart i bank. Selvsagt vil dette ha noe å gjøre med risikoen, men denne risikoen blir betydelig mindre hvis man er flink til å spare over tid. En tommelfingerregel vil allikevel være at høyere risiko vil gi en høyere avkastning.

Den andre fordelen er at du ikke har noen bindingstid når du sparer på denne måten. Pengene dine forvalter du akkurat på den måten som du måtte finne for godt, men som sagt anbefales det på det sterkeste at du har en langsiktig tenkning. Når dette er sagt kan du både kjøpe og selge fond, eller velge å innfri andeler og ta ut kontanter hvis det er ønskelig.

Den siste fordelen som vi ønsker å trekke frem er den gode risikospredningen det å investere i fond faktisk gir. Et fond består som av en portefølje som inneholder en rekke forskjellige aksjer eller obligasjoner, og på denne måten er det mindre risiko for å tape penger sammenlignet med om man f.eks. setter alle sparepengene på én enkelt aksje.

Å spare i aksjer er i dag veldig enkelt og gjennom din personlige bank kan du enkelt opprette faste spareavtaler eller rett og slett kjøpe fondsandeler akkurat som du vil. Er du smart unngår du å sette inn store enkeltbeløp for å unngå risiko for tap – spar heller jevnt og trutt hver måned for å spre risikoen, og dermed bli mindre avhengig av de naturlige svingningene på børsen.