Snart klart for fripolise med investeringsvalg

Den 1. september får du muligheten til å gjøre endringer på din fripolise og dermed kunne skaffe deg en bedre avkastning enn hva dagens fripolise-ordning gir deg.

På grunn av europeiske kapitalkrav har investeringsmetodene i fripolisene vært endret den siste tiden. For å forklare det enkelt har dette kravet blitt innført for at man skal sikre en garantert avkastning på pensjonsmidlene til dem som har fripolise, og dette har ført til at pensjonsselskapene har måttet redusert risikoen på investeringene med disse midlene.

Dette betyr at man er garantert en avkastning på 3,5%, men også at man kan gå glipp av verdifull avkastning. En fripolise er penger som arbeidsgiveren har spart opp til deg, og som du mottar når du avslutter arbeidsforholdet. For at man skal få en fripolise må man ha jobbet på samme arbeidsplass i mer enn 12 måneder.

Den 1. september 2014 får man imidlertid muligheten til å justere risikoprofilen på fripolisen(e) man eier, og dette kalles for ‘fripolise med investeringsvalg’.

Fripolisen investeres i fond, og slik ordningen er nå er det en lav andel av aksjer ettersom man må forholde seg til den garanterte avkastningen. Med investeringsvalget kan man selv oppjustere denne andelen og dermed kunne sikre seg høyere pensjonsutbetaling – men man mister garantien på 3,5%. Historisk sett vil en langsiktig sparing gi bedre avkastning enn garantiavkastningen, og det kan bli snakk om betydelige beløp.

Risikoprofilen kan settes til høy, middels eller lav andel av aksjer, så her kan man velge selv hvordan man vil ha det. Langsiktig forvaltning av penger i fond vil nesten garantert gi bedre avkastning – har du råd til å la være, eller vil du gå for det trygge?