Slik lager du et personlig budsjett

grisoghus

Det er mange i Norge som opplever den økonomiske hverdagen som en utfordring, og for disse menneskene kan det lønne seg å lage et personlig budsjett. Dette kan være et veldig nyttig styringsverktøy, og ved å benytte seg av et slikt vil man lære mye om seg selv, sitt personlige forbruk og om økonomi generelt.

Denne artikkelen tar for seg de forskjellige faktorene man må tenke på når man skal lage et budsjett, og følges disse punktene vil man ha et godt utgangspunkt for å opparbeide seg full kontroll over ens personlige økonomi.

Mange tror det er vanskelig å lage et budsjett, men i virkeligheten er det nokså ukomplisert og man trenger heller ikke å gjøre det så vanskelig. Jo enklere jo bedre, og hvis man etter hvert lærer seg å beherske verktøyet kan man utvide det og gjøre det mer avansert. Hovedpoenget er uansett å skaffe seg en god oversikt slik at man har kontroll på hva pengene går til og hvordan man skal planlegge fremover.

Få kontroll over inntekter

Det aller første som må gjøres er å skaffe tilveie en fullstendig oversikt over de inntekter en selv eller husholdningen rår over. Her skal alt trekkes inn og da snakker vi om både lønn, barnebidrag, pensjon, husleieinntekter og så videre. Man bør også inkludere andre inntekter som ikke kommer fast hver måned, som for eksempel utbytter, bonuser og liknende. Etter at man har summert alle inntektene har man en fin oversikt over hvor mye penger som er disponible hver måned.

Lag en oversikt utgiftene

Det neste som står på listen er naturligvis å få kontroll på hvilke utgifter man har, og dette kan man gjøre på forskjellige måter. En god fremgangsmåte kan være å logge inn på nettbanken og se hvilke utgifter man har hver måned. Noen velger å ta vare på regningene sine og dette kan også gi en god oversikt over hva pengene går til. Det er viktig at absolutt alt tas med også her og månedlige utgifter som strøm, låneutgifter, husleie, forsikring, bredbånd, telefon og så videre skal inn i budsjettet. Glem ikke utgiftene som ikke kommer hver måned, som for eksempel TV-lisensen og årsavgiften på bil. De sistnevnte utgiftene føres inn i den måneden hvor de skal betales.

Etter at man har fått samlet alle utgiftene får man en veldig fin mulighet til å se på pengeforbruket gjennom hele året, og hvor man må legge inn litt ekstra trykk.

Før inn i dokumentet og organiser

Nå er det på tide å bruke dokumentet og det innebærer at inntekter og utgifter skal summeres. I de månedene du har overskudd skal dette settes tilside til de gangene hvor utgiftene er høyere enn inntektene. Går du i overskudd hver måned kan du eventuelt sette penger til side til en bufferkonto som kan brukes til uforutsette utgifter. Alternativt kan man investere pengene i sparing.

For å gjøre bruken av budsjett enda enklere kan det være smart å opprette en budsjettkonto som man bruker til betaling av regningene. Finn først ut hvor mye du gjennomsnittlig skal betale i faste utgifter hver måned. Deretter oppretter du et fast trekk en gang i måneden fra din lønnskonto og overfører tilsvarende beløp til budsjettkontoen. Er man flere i husholdningen som bidrar kan man avtale seg i mellom om hvor mye hver og en skal overføre til denne kontoen.

Fordelen med en budsjettkonto er at man vet at det som gjenstår på lønnskontoen da kan brukes på personlige ting uten at det vil gå ut over de faste utgiftene.

Aktiv bruk er nøkkelen

Når alt kommer til alt handler altså budsjettet om din eller husholdningens disponering av pengene som er tilgjengelig, og hvordan dette gjøres på den beste måten. Ved å skaffe seg en oversikt over hva man bruker penger til vil det bli mye enklere å se hvilke utgifter i budsjettet som kan betegnes som unødvendige – og dermed hvilke man har muligheten til å kutte. Når man fjerner disse kostnadene kan det man tjener på det brukes til å realisere de planer og mål som man tidligere har måtte forsake.

Budsjettet blir som du ser et godt hjelpemiddel for deg og noe du kan bruke aktivt for å få kontroll over din økonomiske hverdag.