Skattefradrag på lån

sparegrishvit

Når man har et lån har man samtidig rettigheter til å få fradrag på skatten, men hvor mye er det egentlig snakk om?

Vi skal i denne artikkelen gi deg en enkel innføring i dette temaet slik at du forstår hvordan skattefradraget på lån fungerer.

27% fradag på rentene

Når du har et lån i en bank, og dette gjelder uansett hvilket lån, vil du få fradrag på skatten for de rentene du betaler. Skattebesparelsen dette gir er nå på 27%, etter å ha blitt satt ned fra 28% fra og med inntektsåret 2014.

I praksis innebærer det at om du betalte 10.000 kroner i renter i løpet av 2014 skal du ha et fradrag i skatten på 2700 kroner. Dette er et fradrag man får uavhengig av inntekten man har.

Gjeldsrentene, som de kalles, skal føres i en egen post i selvangivelsen og denne skal være forhåndsutfylt. Hvis du har lån som ikke står oppført der, som for eksempel private lån, må du føre opp både disse og rentene i den aktuelle posten. Vær oppmerksom på at skattekontoret kan komme til å be om dokumentasjon på disse beløpene.

Alle disse gjeldsrentene skal føres opp i post 3.3.1 i din selvangivelse.

Øvrige fradrag som du kan kreve

Det er ikke bare fradrag for gjeldsrentene du kan kreve; også en rekke andre kostnader i forbindelse med lånet kan trekkes fra på skatten. Hvis du for eksempel har tatt opp et nytt lån får du fradrag for omkostningene forbundet med dette, noe som også inkluderer etableringsgebyret.

Hvis du ønsker å refinansiere boliglånet for å få ned renten venter det også fradrag for omkostningene som følger her, og det inkluderer også det du må betale til takstmannen for å få ny verdivurdering på boligen.

Som nevnt i starten av artikkelen må du også huske på å føre opp renter på lån som du har fått av din arbeidsgiver, samt at du fører opp tilsvarende informasjon hvis du har private lån fra familiemedlemmer eller venner, eventuelt andre personer.

Har du betalt forsinkelsesrenter av dine gjeldsrenter er også disse fradragsberettiget.