Behandling av personopplysninger er nødvendig for at STK FINANS AS skal kunne levere sitt produkt til sin kunder på både billån, forbrukslån,boliglån og eventuelt andre produkter. 

Opplysninger som vi samler inn og behandler:

Vi innhenter og behandler personopplysningene på bakgrunn av din forespørsel om å innhente finansieringstilbud, jf. personopplysningsloven § 8. Følgende personopplysninger behandles hos oss:

  • Navn og adresse
  • Fødsels- og personnummer
  • Familieforhold
  • Sivilstatus
  • Gjeld og inntektsopplysninger
  • Type bosted
  • Utdannelse og arbeidsgiver
  • Statsborgerskap
  • Kontonummer for utbetaling av lån

Opplysningene oppgis frivillig av deg i vårt nettskjema eller per telefon. Enkelte opplysninger innhentes ved søk på fødsels- og personnummer. Enkelte samarbeidsbanker krever at det innhentes mer omfattende dokumentasjon og slik innhenting av dokumentasjon gjøres av både STK FINANS AS og våre bankpartnere.

Kredittvurdering

Ved å søke lån godkjenner du at STK FINANS AS og våre bankpartnere foretar kredittvurdering av deg og at gjenpartsbrevet kan sendes elektronisk og via SMS om det er ønskelig fra bankens side.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger i STK FINANS AS

Daglig leder Fredrik Karlsen er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med STK FINANS AS sin virksomhet.

Formål

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er at vi skal innhente lånetilbud fra våre samarbeidende banker. Vi vil videre bruke din kontaktinformasjon for å holde deg orientert om våre tilbud, våre tjenester og nyheter.

STK FINANS AS forsikrer at all behandling, herunder lagring og videreformidling av personopplysninger skjer innenfor rammene av personopplysningsloven.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Personopplysninger utleveres bare til våre samarbeidende banker.

Alle banker som mottar personopplysninger fra selskapet er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger, samt forpliktelser som følger av norsk lov eller EU/EØS-retten. Annen utlevering av personopplysninger vil bare finne sted dersom selskapet er forpliktet til det i henhold til norsk lov.

 Retting og sletting av opplysninger 

Du har krav på innsyn i egne personopplysninger. Du har også rett til å kreve retting eller sletting av egne mangelfulle eller uriktige personopplysninger.  Norsk rett gjeldert, slik at du vil ha rettigheter som følger av gjeldende personopplysningslov.

Krav om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til  post@stkfinans.no.

STK Finans AS – Betingelser for søker

Ved å sende inn en søknad om usikret forbrukslån hos Lånemegleren.no (driftet av STK Finans AS) aksepterer du følgende betingelser og vilkår:

§ 1 Oppbevaring og bruk av personopplysninger
Alle som søker om forbrukslån hos STK Finans AS vil bli registrert med sin personlige informasjon i vår kundedatabase. Dette gjelder alle lånesøknader som sendes inn via internett, telefon, fax eller på andre måter. Den personlige informasjon som f.eks personnummer er nødvendig for å hente låntilbud fra långivere som vi samarbeider med. STK Finans AS tar ingen beslutninger basert på informasjonen man mottar, dette er opptil långivere vi samarbeider med. STK Finans AS innhenter ikke kredittopplysninger, men samtykke til innhenting av kredittopplysninger til långiverne vi samarbeider med.
STK Finans AS forbeholder seg retten til å bruke personlig informasjon som blir samlet inn i kundedatabasen til analyse og forbedring av selskapet sine produkter. STK Finans AS forbeholder seg retten til å bruke kundedatabasen i markedsføring av nye produkter eller tjenester.
Ved innsendelse av lånesøknad hos STK Finans AS samtykker du til at dine personopplysninger vil bli brukt av långivere vi samarbeider med til å innhente kredittopplysninger. Du samtykker også til at din personlige informasjon blir lagret i vår kundedatabase som blant annet brukes til markedsføring av nye produkter og tjenester.

§ 2 Samtykke/Godkjennelse til kredittsjekk
Ved å sende inn en lånesøknad om usikret lån via Lånemegleren.no samtykker du til at bankene vi samarbeider med kan sende elektronisk gjenpartsbrev på epost eller sms. Du forstår at kredittopplysningene samles inn av banker vi samarbeider med og ikke av STK Finans AS. Du godkjenner at personlig informasjon i søknaden, inkludert informasjon om din kreditt vil bli sendt via internett til banker STK Finans AS samarbeider med. Ved å sende inn en søknad om forbrukslån via Lånemegleren.no gir du STK Finans AS en fullmakt til å gjøre kredittsjekk og innehente ytterligere nødvendig informasjon fra banker og andre låneinstitusjoner.

§ 3 Avgrensninger av ansvar
STK Finans eller våre samarbeidspartnere er på ingen måte eller under noen omstendigheter ansvarlig for tap/skade som skyldes opptak av et usikret lån. Det er din oppgave å sikre at din økonomi klarer å betjene et lån og opptak av lån er en avgjørelse du selv må ta. Vi oppfordrer til måtehold.
STK Finans er ikke ansvarlig for tap/skader som skyldes krig, norsk eller utenlandsk lovgivning, streik eller andre lignende situasjoner. Dette gjelder også dersom STK Finans AS skulle bli utsatt for lignende situasjoner.

§ 4 Tvist / Konflikt
En eventuell tvist forsøkes i størst mulig grad å løses i minnelighet. Dersom dette ikke er mulig vil verneting være Oslo tingrett.