Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger er nødvendig for at STK FINANS AS skal kunne levere sitt produkt til sin kunder på både billån, forbrukslån,boliglån og eventuelt andre produkter.

Opplysninger som vi samler inn og behandler:

Vi innhenter og behandler personopplysningene på bakgrunn av din forespørsel om å innhente finansieringstilbud, jf. personopplysningsloven § 8. Følgende personopplysninger behandles hos oss:

- Navn og adresse

- Fødsels- og personnummer

- Familieforhold

- Sivilstatus

- Gjeld og inntektsopplysninger

- Type bosted

- Utdannelse og arbeidsgiver

- Statsborgerskap

- Kontonummer for utbetaling av lån

Opplysningene oppgis frivillig av deg i vårt nettskjema eller per telefon. Enkelte opplysninger innhentes ved søk på fødsels- og personnummer. Enkelte samarbeidsbanker krever at det innhentes mer omfattende dokumentasjon og slik innhenting av dokumentasjon gjøres av både STK FINANS AS og våre bankpartnere.

Kredittvurdering

Ved å søke lån godkjenner du at STK FINANS AS og våre bankpartnere foretar kredittvurdering av deg og at gjenpartsbrevet kan sendes elektronisk og via SMS om det er ønskelig fra bankens side.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger i STK FINANS AS

Daglig leder Fredrik Karlsen er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med STK FINANS AS sin virksomhet.

Formål

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er for at vi skal innhente lånetilbud fra våre samarbeidende banker. Vi vil videre benytte din kontaktinformasjon for å holde deg orientert om våre tilbud, våre tjenester og nyheter.

STK FINANS AS forsikrer at all behandling, herunder lagring og videreformidling av personopplysninger skjer innenfor rammene av personopplysningsloven.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Personopplysninger utleveres bare til våre samarbeidende banker.

Alle banker som mottar personopplysninger fra selskapet er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger, samt forpliktelser som følger av norsk lov eller EU/EØS-retten. Annen utlevering av personopplysninger vil bare finne sted dersom selskapet er forpliktet til det i henhold til norsk lov.

Krav om retting og sletting av opplysninger og lovvalg

Du har krav på innsyn i egne personopplysninger. Videre har enhver rett til å kreve retting eller sletting av egne mangelfulle eller uriktige personopplysninger. For øvrig gjelder norsk rett fullt ut, slik at du vil ha slike rettigheter som til enhver tid følger av gjeldende personopplysningslov.

Krav om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til post@stkfinans.no.