Oljeprisen har stor innvirkning på norsk økonomi

oljepenger

Siden i sommer har oljeprisen vært i mer eller mindre fritt fall, og fra å kunne selge et fat Nordsjølje for 130 dollar er prisen nå helt nede i omkring 65 doller fatet.

Dette har store innvirkninger på norsk økonomi, og selv om det kan gå mot kutt i styringsrenten så er ikke dette bare positivt.

Under press

Den norske økonomien er altså satt under press og dette skyldes som sagt det markante fallet i oljeprisene. Ringvirkningene av dette er store og i første omgang kan det føre til at styringsrenten fra Norges Bank blir satt ned. Isolert sett skulle man tro at dette var positivt, men dette er et grep som eventuelt vil gjennomføres for å begrense skadene som fallet i oljeprisen vil føre med seg.

Om og når renten settes ned er ekspertene litt usikre på, og mens noen tror det vil skje i nærmeste fremtid tror andre at vi må utpå nyåret for å oppleve dette.

En nedjustering av renten vil i hovedsak bety at rentekostnadene for norske boliglånskunder vil bli lavere, men som sagt er det i utgangspunktet negative faktorer som fører til et slikt kutt.

Ringvirkninger

2015 er ventet å bli et år med lav vekst i økonomien og faktisk er spådommene så lave som 1%. På samme tid er det forventet en økning i arbeidsledigheten på hele 4%, og denne økningen vil også i stor grad skyldes den reduserte oljeprisen. Man har allerede varslet at det vil bli reduserte investeringer i oljebransjen det kommende året, og når oljeprisen har falt såpass lavt som den har nå vil dette kunne videreføres også til 2016 og 2017.

Dette vil føre til at bransjen får lavere sysselsetting og dermed økt arbeidsledighet. Allerede har så mange som 10.000 mennesker mistet arbeidet innenfor denne sektoren som følge av den reduserte veksten, og ringvirkningene av dette vil som nevnt bli store og spre seg til andre bransjer.

De økonomiske konsekvensene av dette forsøker man derfor å motvirke ved å skru ned rentene slik at husholdningene får mer å rutte med og dermed kan bruke mer penger – noe som vil stimulere økonomien.

Reduserte lønninger?

Fra og med 90-tallet og frem til i dag har vi hatt en meget høy vekst i lønnsnivået i Norge samtidig som prisene ikke har vokst like mye. Dette har ført til at vi har fått mer og mer igjen for pengene våre, men nå forventer man at lønnsgaloppen vil avta. Enkelte tror sågar at vi må gå med på et lønnskutt i 2015. Det er oljebransjen som har gått i bresjen for å drive lønnen opp i Norge, og når man nå ser ut til å få en langt lavere aktivitet der ligger det an til at bremsene tråkkes inn for fullt.

Utflating av boligpriser

Når det gjelder boligprisene kan det også virke som at det er en stagnasjon i vente det kommende året. For de som allerede eier en bolig vil ikke dette bety så mye, men det anbefales fortsatt at man holder boliglånene så lave som mulig og ikke låner opp til pipen. Det som imidlertid er positivt er at vi i langt større grad enn tidligere har klart å sette til side penger til økonomiske buffere. Det betyr at man har mer penger i bakhånd og dermed vil være bedre rustet for en større risiko.

Uansett hva som skjer fremover er det ingen tvil om at vi går en høyst interessant tid i møte med tanke på hvordan den norske økonomien vil utvikle seg.