Nyheter

Priser drivstoff

Rekordlave drivstoffpriser

Ved nyttår satte bensin- og dieselprisene nye prisrekorder. Nå går rekordene andre veien, det har ikke vært lavere drivstoffpriser i Norge på 30 år.

Norsk flagg

Norsk økonomi betydelig svekket

Regjeringen la i går frem sitt reviderte statsbudsjett for 2020. Det viser en betydelig svekket norsk økonomi, hvor konsekvensene av koronakrisen begynner å tallfestes.

NAV logo

NAV henger etter

Lønnskompensasjonsordningen som skal sikre permitterte full lønn er forsinket. NAV ligger etter i arbeidet med å finne en løsning som gjør at pengene kan utbetales så raskt som mulig.

Nå er det rentekrig

Etter sentralbankens historiske rentekutt og innføring av nullrente på torsdag, har flere banker varslet rentereduksjon. Blant disse er flere av landets største banker.

Nybilsalget redusert med 30 prosent

Turbulente økonomiske tider har ført til 30 prosent lavere nybilsalg i Norge. Nedgangen er størst for bensin- og dieselbiler, med hele 60 %. Elbilsalget opplever også nedgang, men utgjør nå halvparten av bilsalget.

namsmannen

Krever endring i regelverket

Namsmannen kan ta pant i boliger tilhørende ektepar – uten at den ene ektefellen får vite noe. Forbrukerrådet krever umiddelbar endring i regelverket.

En strøm av søknader om avdragsfrihet

Nordea mottar en strøm av søknader om avdragsfrihet fra kundene sine. Banken opplever at koronakrisen påvirker økonomien til svært mange, noe som forårsaker mye usikkerhet. 

Handelsbanken nullrente

Spår årevis med nullrente

Handelsbanken spår nytt snarlig rentekutt fra Norges Bank, og forventer nullrente i årevis fremover. 

Rekordlavt nivå for 10-års fastrente

DNB har kuttet fastrenten på boliglån for syvende gang hittil i år, og tilbyr nå 10-års fastrente med 2,35 % nominell. Aldri tidligere har Norges største bank tilbudt lavere fastrente.

Svensk flagg

Svenskehandelen ligger i ruiner

De svenske grensebyene som livnærer seg på handleglade nordmenn fortviler. Nesten all omsetning har forsvunnet etter at det ble innført karantene for nordmenn som har vært i Sverige.

strammer inn lån

Strammer inn ovenfor lånekunder

DNB går i spissen sammen med andre banker om å gjøre det vanskeligere å få lån. Fremover kommer bankene å stramme inn ovenfor nye lånekunder.

Dette er rentevinnerne

Det foregår en knallhard kamp mellom storbankene om å knytte til seg mektige medlemsorganisasjoner. Medlemmer av disse organisasjonene får rentebetingelser ingen andre bankkunder er i nærheten av å motta.

bolig skattemelding

Mange boligeiere blir kontaktet av Skatteetaten

Skatteetaten kontakter for tiden over 70 000 boligeiere. De må fylle ut opplysninger om eiendommen sin i skattemeldingen, ellers kommer ikke skatteoppgjøret.

norsk flagg

Økonomikrisen minner om krig

Rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener den økonomiske kollapsen Norge befinner seg i grunnet koronaviruset, minner mer om krig enn en krise.

Storebrand logo

Storebrand ledende i fastrentekonkurransen

Som den første av de større nettbankene, tilbyr Storebrand nå fastrentelån med 10-års bindingstid på 2,29 %. Dette er det laveste fastrentenivået i bankens historie, som går over 250 år tilbake tid. Banken anbefaler de yngste boligeierne å åpne opp øynene.

norsk økonomi

Dystre utsikter for norsk økonomi

På tross av norgeshistoriens største redningspakke for økonomien, melder en av fem bedrifter at de ikke klarer å overleve lenger enn tre måneder. Dette vil bety enda høyere arbeidsledighet.

Nullrente Norge

Mange år med nullrente

Kjent økonom mener Norge står foran mange år med nullrenter, etter at statsobligasjonsrentene har nådd et historisk lavnivå. Dette er gode nyheter for alle med lån, men samtidig et dårlig tegn for norsk økonomi.

arbeidsledig

Spår rekordhøy arbeidsledighet i Norge

Det internasjonale pengefondet (IMF) spår at Norge kommer aller dårligst ut i Nord-Europa, med den høyeste arbeidsledigheten og tidenes kraftigste resesjon.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen fortsetter å pøse ut penger

Hele 6 milliarder kroner har Sparebankstiftelsen delt ut til gode og allmennyttige formål siden 2004. I fjor delte stiftelsen ut 800 millioner, men også i 2020 er målet å bidra så mye som mulig.

Rekordlav strømpris

Holder strømprisen seg på dagens nivå, får gjennomsnittshusstanden en strømregning på 1 500 kroner i variabel strømbruk – i året!