Det amerikanske kortselskapet Visa ble opprinnelig eiet av banker og kortselskaper, og er blant verdens største aktører innen betalingsløsninger. Nå starter selskapet en kampanje for å oppfordre forbrukere til å handle lokalt.

Bakgrunnen er koronakrisen, som har rammet småbedrifter i Norge og over hele Europa. Visa ønsker å tilrettelegge slik at småbedriftene kan tilby kundene sine digitale løsninger. Men samtidig er det nødvendig at forbrukerne støtter småbedriftene i lokalsamfunnene sine, forteller Henning Holtan, nordisk sjef i Visa.

  • Det er viktigere enn noen gang at vi handler. Det er småbedriftene som utgjør den økonomiske ryggraden i lokalsamfunnet vårt, ved at de skaper arbeidsplasser og står for innovasjon. Det er nødvendig at småbedriftene overlever slik at økonomien kommer i gang igjen når koronakrisen er på avstand, sier Holtan.

Undersøkelser over hele verden konkluderer med at småbedriftene er hardt rammet. Spesielt har bedrifter innen detalj og reiseliv opplevd store tap. For å støtte bedriftene lanserer Visa en kampanje for å hjelpe småbedriftene med å komme seg på fote igjen. Målet til Visa er å hjelpe hele 50 millioner bedrifter verden over, hvorav 8 millioner er i Europa.

De europeiske småbedriftene står for halvparten av BNP i Europa, og hele to av tre er ansatt i en småbedrift. Derfor er småbedriftene en sentral del av økonomien. Tall fra Visa viser at en verden etter koronakrisen kan bli vanskelig for mange av bedriftene. Det skyldes at krisen har ført til nye kjøpsvaner hos forbrukerne, som småbedriftene ikke klarer å møte.

I enkelte europeiske land har netthandelen økt med minst 25 %, men halvparten av småbedriftene i Europa er ikke i stand til å motta betalinger over nett. I tillegg utføres nå to av tre betalinger med kontaktløse betalingsmetoder.

Visa ønsker å benytte sitt nettverk med finans- og forretningspartnere til å hjelpe småbedriftene med å få opp digitale løsninger. Dermed kan bedriftene dekke kundenes behov for nye betalingsløsninger, både på nett og i butikkene. Visas kampanje har fått navnet «Where You Shop Matter», og lanseres i samarbeid med selskaper som Bambora, Barclays og iZettle.

Kampanjen blir rettet mot tre strategiske områder for å påvirke økonomien i Europa. Det ene området er å bygge opp den digitale tilstedeværelsen til småbedriftene, for å møte den nye situasjonen hvor halvparten av forbrukerne nå handler mer på nett enn før koronakrisen brøt ut. Visa samarbeider med partnere som gjør det enklere og rimeligere for småbedriftene å få en digital tilstedeværelse, slik at de får nødvendige verktøy og rådgivning.

Det andre fokusområdet til Visa er å oppmuntre forbrukerne til å støtte småbedriftene sine. Forskning har vist at forbrukere verdsetter lokale og uavhengige bedrifter, og ønsker å støtte dem når det er mulig. Ettersom bedriftene åpner igjen og kommer i ordinær drift, vil Visa igangsette flere tiltak for å oppmuntre forbrukerne til å handle lokalt.

Visas tredje fokusområde er å la småbedriftene få benytte seg av digitale betalingsløsninger. Visa samarbeider med flere aktører for å øke betalingsmulighetene med kort og mobiltelefon, i tillegg til at Visa ønsker å hjelpe småbedriftene med å vokse gjennom netthandel.

Parallelt skal stiftelsen Visa Foundation delta i å sikre de langsiktige behovet til småbedriftene de neste fem årene fremover. Stiftelsen har satt av hele 21 milliarder kroner til dette formålet.