Skattebetalerforeningen er en privat interesseorganisasjon med formå om å gjøre skattehverdagen enklere for landets skatteytere. Foreningen yter juridisk bistand til medlemmene sine og arbeider aktivt med å påvirke skatte- og avgiftspolitikken i Norge. Nå går de ut med en viktig melding alle ordinære skatteytere, som ikke har mottatt skatteoppgjøret.

For dersom du ikke har mottatt skatteoppgjøret, er det gode muligheter for at årsaken skyldes at du er tatt ut til kontroll. Skattebetalerforeningen anbefaler på det sterkeste at du tar et grep som har reddet tusenvis. Dersom Skatteetaten har plukket ut deg til kontroll, betyr det at alle opplysningene du har gitt blir gjennomgått. Dersom du har gitt uriktige opplysninger kan det bety skyhøye straffeskatter. Men du har muligheten til å slippe unna, ved å benytte deg av metoden til Skattebetalerforeningen.

  • Det er for sent dersom du venter til Skatteetaten tar kontakt, da spiller det ingen rolle hva du gjør for løpet er kjørt, sier Per-Ole Hegdahl, advokat i Skattebetalerforeningen.

Foreningen har fått økt pågang etter at 9 av 10 nordmenn nå har fått skatteoppgjøret – som er til noens glede, og til andres fortvilelse. Skattebetalerforeningen mottar mange spørsmål, men skatteadvokaten har spesielt ett råd som kan betyr en enorm forskjell for alle som kan være tatt ut til kontroll.

For dersom du har levert feil opplysninger i skattemeldingen og Skatteetaten tar kontakt med informasjon om at de starter kontrollen, da kan du slippe sanksjonene.

Det norske skattesystemet er basert på tillitt, og forutsetter at alle som betaler skatt er forpliktet til å gi alle og riktige opplysninger til Skatteetaten. Straffen for å gi uriktige opplysninger er derfor svært høy, og beregnes ut fra hvor stort beløp du egentlig skulle ha betalt i skatt. Du kan regne med å få en tilleggsskatt på alt fra 20 % og helt opp til 60 % – som dermed utgjør nesten hele beløpet du måtte ha unnlatt å opplyse om.

  • Det svir svært godt, men i tillegg så kommer det renter, sier Hegdahl.

Han er svært tydelig på at alle bør gi fullstendige og riktige opplysninger til Skatteetaten, og anbefaler at de som ikke har fått skatteoppgjøret bør tenke over hva årsaken kan være. Dersom man kommer på at man har glemt en ekstra inntekt eller har lagt inn et fradrag som kan være for stort, må man snu seg fort rundt – og handle i tide for å unngå straffeskatten.

Ordningen med såkalt frivillig retting er hyppig brukt. Totalt har det kommet inn over 1,5 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter til staten takket være ordningen. For å rette tallene dine, må du benytte skjemaet for frivillig retting i Altinn.