NAV melder om en nedgang på 18 500 arbeidsledige sammenlignet med for en uke siden. I underkant av 390 000 personer er nå registrert som arbeidssøkere hos NAV.

  • Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV har falt videre den siste uken. Sammenlignet med uke 15, da arbeidsledigheten var på sitt høyeste, er det nå 42 800 færre arbeidssøkere. Nedgangen de siste fem ukene har vært størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt innen bygg og anlegg, sier Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør i NAV.

Foreløpige tall viser at 218 100 personer er registrert som helt arbeidsledige hos NAV, noe som tilsvarer 7,8 prosent av arbeidsstyrken. På toppen av dette er 159 400 personer registrert som delvis arbeidsledige. Total er dermed 389 900 personer arbeidsledige, noe som utgjør 13,9 prosent av arbeidsstyrken.

Den nyeste statistikken fra NAV viser at 119 000 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens 127 000 av de delvis arbeidsledige er permitterte. Til sammen er dermed 8,8 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Et av landets største bemanningsbyråer, Manpower, anbefaler arbeidsledige å tenke alternativt. Innen enkelte områder er det for tiden høy etterspørsel etter ansatte, slik som innen mat- og medisinlagre.

Sammen med de dystre tallene fra NAV råder det høy usikkerhet om hvordan arbeidsmarkedet fremover kommer til å utvikle seg. Tore Nybakk, direktør i Manpower Logistikk, arbeider innen bransjer som ansetter permitterte. Han har gode råd til arbeidsledige som er motiverte til å komme seg tilbake i jobb så raskt som mulig.

  • Følg med på stilling ledig-annonsene, og vurder jobber som er annerledes enn det du til normalt arbeider med. Med stå på-vilje og riktig innstilling, er det mulig å tjene penger og bygge opp kompetansen mens man er permittert, sier Nybakk.

Manpower har behov for arbeidskraft innen områder som lager og logistikk, og kan fortelle at det spesielt er de samfunnskritiske aktørene som har høyest etterspørsel etter ansatte. Samfunnet er helt avhengig av medisiner og mat, derfor har virksomheter innen disse bransjene for tiden et høyt behov for arbeidskraft. Ikke bare har disse bransjene et høyt ansettelsesbehov akkurat nå, de ansetter også til sommerjobber.

  • Vi leter etter personer med riktig innstilling, som kan være fleksible, ha et høyt tempo og lære seg rutiner og regler på kort tid, sier Nybakk.

Det er spesielt de store lagrene for mat, næringsmidler og medisiner som trenger arbeidskraft. Disse er hovedsakelig plassert på Østlandet og rundt de store byene. Nybakk opplyser at det slett ikke bare er fysiske lagerjobber som er tilgjengelig. Det er også behov for IT-kompetanse, og oppfordrer permitterte IT-arbeidere om å søke.

  • Mange av de store lagrene er automatiske og robotiserte, og styres gjennom kompliserte tekniske prosesser, sier Nybakk.

En midlertidig jobb mens man er permittert kan lønne seg å ha på CVen. Det kan dermed gjøre arbeidstakere bedre stilt når permitteringen er over. 

  • Ved å ta jobber som er annerledes enn arbeidet man er permittert fra, viser man dessuten motivasjon, arbeidsomhet og fleksibilitet, dette teller på CVen. Nå har vi mange motiverte ansatte, som arbeider med noe helt annet enn de gjordefor kort tid siden, sier Nybakk.

Nybakk har også et generelt råd til hva man kan gjøre for å unngå å bli permittert. Det er å sørge for å være så viktig som mulig for arbeidsgiveren sin. Dersom arbeidsgiveren må permittere, anbefaler han å vurdere noe annet i den perioden. For når permitteringen er over, vil viljen til å sysselsette seg på annet vis bli satt pris på. Dessuten utvider man totalkompetansen, noe som kan lønne seg på CVen.

Tall fra den siste uken viser at det har vært 8 100 nye registrerte som arbeidssøkere hos NAV, det er 7 100 færre enn forrige uke. 59 % av de nye registrerte oppga permittering som årsaken til at de nå er arbeidssøkere. Dette er likevel det laveste antallet nye arbeidssøkere siden koronakrisen slo til for fullt den 12. mars.

Også antallet helt arbeidsledige har falt med 27 900 sammenlignet med en uke tilbake. Likevel var det denne uken 9 400 flere som registrerte seg som delvis arbeidsledige enn en uke tilbake. Dette skyldes at flere bedrifter har blitt delvis gjenåpnet, slik at en del som har vært helt permitterte nå har gått over til å bli delvis permitterte. Parallelt med dette vil flere av de nye arbeidsledige begynt innsending av meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet delvis de to siste ukene, og dermed blir regnet som delvis arbeidsledige.

Antallet helt arbeidsledige falt innen alle arbeidsgrupper den siste uken, samtidig som antallet delvis arbeidsledige har økt i de fleste arbeidsgruppene. Reduksjonen innen antallet helt arbeidsledige har vært større enn økningen i antallet delvis arbeidsledige i alle yrkesgrupper, slik at totalen av antallet helt arbeidsledige og delvis arbeidsledige dermed har gått ned.

Siste ukes nedgang i antallet helt arbeidsledige er størst innen serviceyrker og annet arbeid, samt innen og butikk- og salgsarbeid. Det er nå 10 500 færre helt arbeidsledige innen disse to arbeidsgruppene. Samtidig har det blitt 3 800 flere delvis arbeidsledige innen de to samme arbeidsgruppene.

Innen reiseliv og transport er det høyest arbeidsledighet, med 23,2 % av arbeidsstyrken registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Deretter følger kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid, med 11,4 % og 11,0 %. Akademiske yrker samt yrker innen helse, pleie og omsorg har den laveste arbeidsledigheten, med 2,1 % av arbeidsstyrken.

Summen av helt arbeidsledige har gått ned over hele landet. Størst nedgang er det i Trøndelag, med 14 % reduksjon innen helt arbeidsledige. Antallet delvis arbeidsledige har derimot økt i alle fylkene, reduksjonen er imidlertid mindre enn nedgangen i antallet helt arbeidsledige. 

Høyst arbeidsledighet er det i Oslo, med 10,6 % av arbeidsstyrken registrert som helt arbeidsledige. Nordland har lavest arbeidsledighet med 6,0 %.

Siste ukes nedgang i arbeidsledigheten gjelder for alle aldersgrupper, men den har vært litt lavere for menn enn for damer. Parallelt har det vært nedgang i antallet delvis arbeidsledige, men nedgangen er lavere enn nedgangen i antallet helt arbeidsledige for både damer og menn i alle aldersgrupper. 

Høyest arbeidsledighet er det blant menn i alderen 20 til 24 år, hvor 12,7 % av arbeidsstyrken er registrert som helt arbeidsledige. Deretter følger damer i samme aldersgruppe, med 11,7 % av arbeidsstyrken er registrert som helt arbeidsledige.