For tredje gang på omtrent like mange uker har regjeringen fremforhandlet en krisepakke sammen med store deler av opposisjonen. Et tilnærmet samlet Storting står dermed bak tredje runde med krisepakke, med tiltak innrettet mot å få folk og bedrifter gjennom krisen.

De førende partiene på Stortinget har sittet i forhandlinger gjennom hele helgen, og la samlet frem runde tre med krisepakke og tiltak.

 • Vi har sørget for hurtigbevilgning til fylker og kommuner på totalt 5 milliarder kroner. Fylkene og kommunene gjør en enorm innsats innen forebygging av smitte og sikring av velferden, men de trenger umiddelbare garantier på at de har staten i ryggen gjennom krisen, sier Hadja Tajik, finanspolitisk talsperson i Ap.

Samtidig er Sylvi Listhaug, finanspolitisk talsperson i Frp, fornøyd med milliardstøtten som går til utbygging og vedlikehold av jernbane og veier.

 • Nå får vi mer penger til vedlikehold av veier og rassikring. Dette er tiltak som kommer godt med, samtidig som det skaper aktivitet ute hos norske bedrifter, sier Listhaug.

Leder for Finanskomiteen og finanspolitisk talsperson for Høyre, Mudassar Kapur, er fornøyd over at de politiske partiene i Norge står sammen i krisen.

 • Nok en gang har vi blitt enige om en mengde tiltak som kan bidra til å berge arbeidsplasser og trygge den norske velferden, sier Kapur.

Også SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er fornøyd etter forhandlingene med de andre partiene.

 • Jeg er veldig fornøyd med at fylkene og kommunene får mer enn det regjeringen la opp til, og for at vi har sørget for at mange som sliter med husleien kan motta bostøtte. Samtidig får studenter som har mistet deltidsjobben en milliard kroner i støtte, sier Kaski.

Enigheten betyr kraftige tiltak som sikrer både arbeidsplasser og bedriftene, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Sp.

 • Snekkerne kan pusse opp skoler, rørleggerne kan utbedre gamlehjem og anleggsarbeiderne kan legge ny asfalt i lokalsamfunnene over hele Norge, sier Slagsvold Vedum.

Her er noen av tiltakene som kommer i den tredje krisepakken:

 • Yrkesgrupper som har fått alle inntektene fjernet på grunn av statens tiltak for å hindre smitte, slik som frisører, skal motta kontantstøtte.
 • Det samme gjelder yrkesgrupper som har fått stort bortfall av inntekter, selv om de ikke er pålagt stenging.
 • Studenter mottar totalt 1 milliard gjennom utvidet stipend, samtidig som det skal bygges nye studentboliger.
 • Anleggsbransjen mottar 1 milliard ved at planlagte samferdselsprosjekter fremskyndes. 600 millioner går til vei, 200 millioner går til bane, 100 millioner går til havner og 100 millioner går til rassikring.
 • Forskuddsbeløpet for bruk av Autopass på ferger og bom reduseres til en tredjedel.
 • Fylker og kommuner skal kompenseres for tapene de får grunnet skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter.
 • Kollektivselskapene mottar 1 milliard kroner gjennom fylkeskommunen som kompensasjon for tapte billettinntekter.
 • 300 millioner kroner går til intern bedriftsopplæring, økt kapasitet innen videregående opplæring og fagskoler for permitterte.
 • Midlertidig inntektsreduksjon skal ikke føre til fradrag av bostøtte.
 • Husbankens låneramme økes med 5 milliarder kroner, for å sikre flere tilgang til startlån.
 • Miljøteknologiordningen økes til 750 millioner kroner.
 • Utbygging av bredbånd styrkes med 150 millioner kroner.
 • Kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet økes til 1 milliard kroner.

Her finner du mer informasjon om koronakrisen.