Telenors sikkerhetsavdeling har utarbeidet en liste over tiltak som reduserer risikoen for å bli svindlet på nett.

Såkalte «lure investeringsråd» florerer nå på e-post, SMS og telefon. Svindlerne skyr ingen midler, og bruker koronakrisen som påskudd for å kontakte ofrene. DNB melder at mange av bankens kunder har latt seg lure, etter at mengden investeringsbedragerier er mer enn doblet siden begynnelsen av februar. Bare i forrige uke avdekket banken omtrent 70 transaksjoner som gikk til svindlere, mot omtrent 30 den første uken i februar. Det reelle antallet er antakelig langt høyere, da banken ikke fanger opp alle og siden de forskjellige bankene har forskjellige rutiner for å detektere svindel.

Dette skjer samtidig som politiet går ut og advarer mot en ny svindelmetode som vokser eksplosivt parallelt med utbredelsen av koronaviruset. Politiet melder at svindlere overtaler ofrene sine til å investere i gull og valuta, under henvisning til de store børsfallene og koronasituasjonen. Svindlerne kontakter enkeltpersoner på telefon eller e-post, i tillegg til at de også annonserer for svindelvirksomhetene sine. Politiet ber nå publikum til å være skeptiske til å investere utenom vanlige kanaler som banker og finansinstitusjoner, og gjøre grundige forundersøkelser i forkant.

DNB bekrefter at de har hatt en voldsom økning også i denne typen bedrageriforsøk. Kundene har enten fått beskjed om å selge aksjene sine og investere i gull eller valuta, eller de har fått beskjed om å kjøpe aksjer som nå befinner seg på bunnen. Banken minner om at hvis noen uoppfordret kontaktes for å investere i noe ukjent som skal gi fantastiske resultater, så må man være på vakt. Det samme gjelder for de som har lagt inn kontaktopplysningene sine etter å ha sett en reklame for investeringsprodukter eller lignende på nettet, og som plutselig for en mengde henvendelser om dette og lignende fra forskjellige firmaer eller nettsteder.

Svindlerne er alltid hyggelige, tar ofte kontakt på telefon og lokker med høy fortjeneste ved at man investerer i noe nytt og svært attraktivt. Men de som går fem på og investerer taper pengene sine. Metodene som brukes er kjente for både politiet og banken, men innholdet spinner nå rundt koronakrisen.

DNB minner om at det er svært viktig å aldri gi fra seg sin BankID. Flere av bankens kunder har blitt manipulerte til å sende fra seg bildet av passet sitt sammen med BankID, i form av engangskode og passord. Det gir svindlerne alt de trenger for å opprette en digital lommebok i offerets navn, og tappe penger fra bankkontoen til offeret.

Politiet opplyser at også såkalt phising (svindel hvor det «fiskes» etter opplysninger) har vokst de siste ukene. Svindelforsøkene skjer gjennom forskjellige kanaler, slik som e-post, SMS, sosiale medier og telefon. Temaene er alt fra å tilby vaksiner til oversikt over smitte i nærområdet. 

Advarslene fra politiet og DNB kommer i tillegg til en tilsvarende advarsel fra Telenor, som også melder om svindlere som benytter seg av koronakrisen. Teleselskapet har registrert en betydelig økning i antall svindelanrop de siste ukene. Bare fra uke 8 til uke 12 har antallet svindelanrop som blir sperret av Telenor økt med tre ganger. I tillegg er det registret over 11 ganger flere såkalte spoofing-anrop i disse fire ukene. Spoofing betyr at nummeret det ringes fra har blitt forfalsket. Samtalene har som oftest som mål å sikre seg mottakerens personlige opplysninger og kredittkortopplysninger.

Telenor bekrefter også politiets opplysninger om økning i phishing-svindel over internett. Her sendes det gjerne e-poster med et skadelig vedlegg som utgir seg for å inneholde opplysninger om koronaviruset. Mottakere som åpner vedlegget, får låst PCen sin og trues med å måtte betale løsepenger for å få den låst opp.

Svindlerne benytter seg av at mange nå har fått en annerledes hverdag, kombinert med at mange også er engstelige og stresset. De utnytter kaos og menneskelig svikt for alt det er verdt, og at folk nå er mer eksponert for å ta uoverveide avgjørelser. Ekspertenes beste tips for å redusere risikoen, er derfor å gjenfinne roen og gode rutiner selv i en kaotisk situasjon. 

Blant områdene det er ekstra viktig å ha kontroll på, troner BankID helt på toppen. Ekspertene minner om at BankID er selve nøkkelen til den enkeltes digitale liv, og må beskyttet ekstremt godt. BankID i hendene på feil person kan gi ekstreme konsekvenser. Del derfor aldri BankID med noen, Ikke engang den man lever sammen med. AppleID er også ettertraktet blant svindlere, siden de kan få tilgang til filene i iCloud hvor de kan hente ut nyttig informasjon, for eksempel fra iMessage. Passordet til e-postadresser er også svært viktig. E-postadressen er ofte benyttet til å lage profiler mange ulike steder, og kan føre til at svindlere får tilgang til nettlommebøker eller medlemskontoer. Sørg derfor for å ha et sikkert og godt passord, helst med totrinnsbekreftelse.