Svenskehandelen ligger i ruiner og de svenske grensebyene sliter tungt.

Strømstad er svenskenes største grensehandelsområde, med flere kjøpesentre og handelsområder spesialisert på handleglade nordmenn. Strømstad-ordfører Kent Hansson fortviler, og frykter økonomis katastrofe dersom det blir en sommer uten nordmenn. Sverige har ikke stengt ned samfunnet på samme måte som i Norge, og har heller ikke de samme kompensasjonsordningene til bedrifter og permitterte som er rammet. Nå har bedriftene på den andre siden av grensen mistet omtrent all omsetningen, etter at det ble innført karantene for nordmenn som har vært i Sverige.

  • Jeg tør ikke tenke på konsekvensene dersom grensen blir stengt til over sommeren, sier en fortvilet Strømstad-ordfører Kent Hansson.

Strømstad kommune har handel og turisme som de to viktigste næringene, med nordmenn som utgjør tilnærmet hele kundegrunnlaget. Ordføreren forteller at omsetningen forsvant omtrent over natten når grensene mellom Norge og Sverige ble stengt på grunn av virussituasjonen. I tillegg frakter ikke lenger fergene fra Sandefjord persontrafikk til og fra Strømstad, fergeleier som drives av både Color Line og Fjordline.

  • Vi har fått en påminnelse om hvor avhengige vi er av nordmenn, situasjonen er alvorlig, sier Hansson.

Ordføreren viser til at inntektene i påsken, vårhelgene og i sommerferien er de aller viktigste for driften av de svenske virksomhetene. Strømstad er som oftest fylt opp med nordmenn gjennom hele sommeren, men nå kan byen ende opp som en spøkelsesby.

Hele 25 % av innbyggerne i Strømstad er nå permitterte, men Hansson tror det blir mer omfattende, og sier han ikke tør tenke på hva konsekvensene blir for den svenske kommunen dersom grensen forblir stengt til over sommeren.

  • Da får vi konkurser, arbeidsplasser går tap, skatteinntektene forsvinner og innbyggerne vil kanskje flytte siden det ikke finnes arbeid. De store kjedene vil nok klare seg, men jeg er svært bekymret over de små virksomhetene som har lavere marginer, sier Hansson.

Ordføreren anmoder nå norske myndigheter om at grensen åpnes på en forsvarlig måte. Han viser til at det i har vært lite koronasmitte i strømstadområdet.

Tilsvarende fortvilelse finnes i flere andre svenske grenseområder, som har gjort seg helt avhengige av norsk grensehandel. Fortsetter dette vil det betyr høy arbeidsledighet for svenskene.

I norske grensebyer er det derimot glede over stengte grenser, flere butikker i det tidligere Østfold-fylket melder om kraftig vekst i omsetningen.