De fleste faktorene som påvirker prisen på strøm, sørger nå for å holde den nede. Etter en mild vinter med lavt forbruk og mye regn som fylte magasinene, kom koronakrisen som sørger for å holde forbruket nede. Nabolandene har økt sin produksjon av billig vindkraft, og norsk krafteksport gjennom vinteren ble redusert. Samtidig er også gassprisen kraftig redusert som følge av priskrigen på olje og gass. Vannmagasinene har lenge hatt høy fyllingsgrad, og nå starter smeltingen av store snømengder i fjellet. NVE har varslet mulighet for flom. Strømprisen ut i engrosmarkedet ligger på rekordlave 8,34 Eur/MWh, mens lokalprisen for Sør-Norge så vidt er over null. Strømprisen har løpende satt nye bunnrekorder en rekke ganger hittil i år.

Normalt smelter snøen i fjellene i månedsskiftet april og mai. Også her går det riktig vei for å holde prisene nede, siden snøsmeltingen er en måned forsinket. Smeltingen har først startet ved inngangen til juni. I forkant av dette har vannmagasinene rukket å tømmes for vann for å rydde plass, og med det produsert store mengder billig energi. Produksjonen fortsetter i de neste ukene, ettersom smeltevannet renner inn.

Lave europeiske strømpriser i kombinasjon med koronakrisen har ført til at mange kjernekraftverk har innført produksjonspauser. Likevel har det ikke hindret at prisene har gått til bunns. Et lavere kraftbehov i samtlige europeiske land har ført til rekordlave priser. Det reduserte behovet skyldes koronakrisen og smitteverntiltakene som har forårsaket nedstengninger og redusert aktivitet i hele Europa. I Norge har det riktignok ikke vært like stor reduksjon av behovet, noe som skyldes at kraftkrevende industri i hovedsak har hatt ordinær virksomhet.

I mange europeiske land er gass en viktigere kraftkilde enn strøm, men også her har rekordlave gasspriser sørget for billig energi. Gasslagrene var allerede overfylte før koronakrisen førte til redusert behov. Dette slår dermed inn og trekker ned strømprisene, og spesielt for kraftoverskuddet i Norden som eksporteres sørover i mai.

Alle disse faktorene bidrar til at det nå er historiske bunnpriser på strøm i det norske markedet. Ved utgangen av mai lå de norske strømprisene i Sør-Norge så vidt over null øre, noe som aldri tidligere har vært opplevd.  Analytikere forventer at strømprisen vil holde seg rekordlav i månedene fremover, til langt utover høsten og kanskje ut resten av året.