Kvartalsbaserte utlånsundersøkelser fra Norges Bank tar temperaturen på utlånsmarkedet i Norge. Forrige undersøkelse ble utgitt 16. januar tidligere i år, og viste at det var lite endring i etterspørselen etter lån i fjerde kvartal, noe som gjaldt både for personkunder og bedriftskunder. Undersøkelsen viste også uendret kredittpraksis og utlånsbetingelser. For andre kvartal på rad hadde utlånsrenten en økning, noe som gjaldt både for personkunder og bedriftskunder. For begge kundegruppene var bankenes utlånsmarginer omtrent uendret.

I den nyeste utlånsundersøkelsen fra Norges Bank som kom denne uken, konkluderes det med at bankene har blitt mer restriktive ovenfor nye lånekunder. Norges Bank forventer en ytterligere innstramming i kredittpraksisen i andre kvartal, både for personkunder og bedriftskunder. Det betyr at bankene vil holde igjen på utlånene fremover.

Tallene fra Norges Bank viser at innstrammingen har vært størst for personkundene. Årsaken til innstrammingene, er de forventede nasjonale og internasjonale økonomiske utsiktene. I rapporten vises det også til innspill fra enkelte banker, som melder om at det er en redusert risikovilje kombinert med muligheten for mislighold og tap som gjør at bankene ønsker å stramme inn ovenfor nye lånekunder.

Bankene rapporterer om at etterspørselen etter lån fra personkunder og bedrifter falt svakt i første kvartal. Rentekostnadene for utlån til personkunder gikk noe ned. Samtidig venter bankene et fall i totaletterspørselen etter boliglån i andre kvartal. Dette skyldes virusutbruddet og de økonomiske restriksjonene. Ikke siden finanskrisen i 2007 har det blitt meldt om et større fall i etterspørselen etter boliglån.

Tidligere har sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen uttalt at han venter en negativ utlånsvekst utover sommeren. Han tror også at utlånsrentene kommer til å falle ytterligere i andre kvartal, i tillegg til at finansieringskostnadene også skal falles.

Bankene er derimot uenige om hvordan permitteringer og bedriftenes tapte inntekter påvirker lånebehovet. Noen banker tror at lav aktivitet fører til reduserte lånebehov, mens andre tror at tap av inntekter fører til økt lånebehov. Bankene melder samtidig om at kundene stadig benytter mer av tidligere innvilgede kredittrammer.

Tallene viser at økt bruk av avdragsfrihet både for personkunder og bedriftskunder, noe som forventes å øke videre i andre kvartal. Her er økningen størst for privatkundene.

Norges Bank opplyser samtidig at den nyeste utlånsundersøkelsen i hovedsak ble basert på situasjonen i Norge før koronakrisen, men at bankenes forventninger for andre kvartal er basert på en tilleggsundersøkelse som ble gjort for å finne ut hvordan bankene påvirkes av krisen.