Snart får vi straksbetaling mellom kunder i ulike banker i Norge

Bits AS, som er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, lanserer nå løsningen Straks 2.0 som erstatter den gamle løsningen for sanntidsbetalinger i norske banker. Den nye løsningen lar bankkunder overføre pengebeløp i sanntid mellom norske kontoer, uten at det oppstår såkalt oppgjørsrisiko mellom bankene. Dermed løses begrensningene som har eksistert ved dagens løsning, som kun har tillatt overføringer opptil bestemte beløp. 

  • Det er lagt ned mye arbeid i den nye løsningen med deltakere fra en mengde forskjellige aktører. Bits er svært fornøyde med innsatsen og løsningen som nå er satt i produksjon, forteller daglig leder i Bits AS, Eivind Gjemdal.

Løsningen er et viktig skritt mot en mer moderne infrastruktur for betalinger i Norge, som møter kundenes behov om betalinger i sanntid. Straks 2.0 er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bank, Nets Norge Infrastruktur AS og Bits AS. Den nye løsningen er nå i pilotfasen, og forventes utrullet hos alle bankene i løpet av første halvår 2020.

I sammenlignbare naboland som Danmark, Sverige og Storbritannia, har tilsvarende løsninger for straksbetalinger lenge vært mer utbredt enn i Norge. Det skyldes at bankene har gått sammen og støttet opp om fellesløsningene. Hittil har ikke alle bankene i Norge tatt løsningen for straksbetalinger i bruk. Norges Bank mener dette kan skyldes tekniske forhold, eller at bankenes mobilapper ikke er tilstrekkelig brukervennlige. Kampen mellom forskjellige løsninger kan også stå i veien for en samordnet effektiv infrastruktur mellom bankene.

Straks 2.0 er en forbedret versjon av dagens eksisterende løsning, som i dag er implementert hos deltakende banker. Med Straks 2.0 fjernes den største svakheten med løsningen, siden transaksjonsgrensene for straksoverføringer nå fjernes. Tidligere har store summer måtte ta veien gjennom bankenes ordinære systemer for oppgjør. Disse systemene har kun overført transaksjoner fem ganger daglig, og kun på virkedager. Med Straks 2.0 fjernes disse hindrene, slik at bankkundene dermed kan straksoverføre beløpet de ønsker til enhver tid på døgnet, året rundt.

Alle banker får tilgang til å benytte Straks 2.0 når løsningen er klar. Per i dag er alle norske banker med på mottak av straksbetalinger, men det er ikke alle bankene som har gjort løsningen tilgjengelig for kundene sine.

  • Vi regner med at samtlige banker vil være med på den nye løsningen, og tilby kundene sine straksbetalinger, uttaler Stein-Arne Tjore, informasjonssjef i Nets.