Storebrands fastrente har nådd et rekordlavt nivå. Ikke siden bank- og forsikringsselskapet ble etablert under navnet Brand-Forsikrings-Anstalt i 1767 har de tilbudt lavere en fastrente. Storebrand tilbyr nå fastrentelån med 3-års bindingstid på 2,09 %, 5-års bindingstid på 2,19 %, 10-års bindingstid på 2,29 % og 20-års bindingstid på 2,69 %. Banken anbefaler spesielt at de yngste boligeierne får opp øynene for fastrentelån.

  • Norge befinner seg i en svært krevende økonomisk situasjon, hvor de lange rentene er rekordlave. Derfor er det naturlig at vi setter ned nivået på fastrentene våre. Med denne rentenedsettelsen har vi svært konkurransedyktige betingelser, som kommer kundene våre til gode, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarkedet i Storebrand.

Dette er tredje gang Storebrand setter ned rentene på sine fastrentelån hittil i 2020. Hvorvidt det lønner seg for kundene, er en spekulasjon sett opp mot de flytende boliglånsrentene. Samtidig betyr fastrente lån forutsigbarhet, noe som foretrekkes av mange lånekunder.

  • Fastrente er en låneform som ikke passer for alle, men som kan gi trygghet for kunder som ønsker seg en forutsigbar økonomi. Dessuten er det mulig å binde bare deler av lånet, sier Skaaret.

Storebrand opplyser at de i forbindelse med koronapandemien har hjulpet mange av kundene sine som har kommet i vanskelige økonomiske situasjoner. Blant annet i form av avdragsfrihet på lån for permitterte, eller for selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekten sin. For personer som har kommet i midlertidig økonomiske problemer, kan et fastrentelån med 3-års binding på hele eller deler av lånebeløpet gi mer forutsigbarhet gjennom en vanskelig periode.

Fordelen med fastrentelån, er at det ikke kommer noen overraskelser i form av renteoppgang i fastrenteperioden. Uansett hvor mye renten måtte gå opp i perioden som er avtalt, vil renten på fastrentelånet aldri endres. Låntakere som har høye boliglån med beløp som er vanskelige å betjene, kan gjøre lurt ved å velge fastrentelån. Det samme gjelder for låntakere soma av ulike årsaker forventer forhøyede levekostnader fremover.

Ulempen med fastrentelån, er at både renten og nedbetalingsplanen er bundet for hele fastrenteperioden. Det innebærer at du ikke uten videre kan innfri lånet eller foreta ekstra innbetalinger i den avtalte perioden. Dersom renten går videre ned på fastrentelån, får du ikke en ny og redusert rente. Den avtalte rentesatsen gjelder for hele perioden og er absolutt.

  • Det er markedsrenten og konkurransesituasjonen som påvirker hvor vi plasserer rentenivået vårt, sier Caroline Johansen, banksjef i Storebrand.

Hun mener at det basert på lånesøknadene som nå kommer inn, er tydelig at mange har sett nærmere på sine økonomiske tåleevner ved potensielle renteoppganger i fremtiden.

  • Vi har registret en betydelig økning i antallet som søker om fastrente hos oss. Hittil i år har andelen økt med 33 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en klar indikator på at forutsigbarheten som fastrenten gir, er attraktivt for stadig flere, sier Johansen.

Hun mener forutsigbarheten er en viktig årsak for de som velger fastrente, samtidig som mange flere har fått opp øynene for hvor konkurransedyktige betingelsene på fastrenten har blitt.

På tross av renteøkningen i 2019, har rentene de foregående årene vært svært lave i Norge. Storebrand mener dette har ført til at mange ikke har tatt til seg advarslene om at en privatøkonomi bør tåle en renteøkning på 4 til 5 %.

  • Dersom du i dag ikke ville tålt en slik renteøkning, er det å binde renten det beste rådet vi kan gi. Da får du en trygghet i hverdagen, siden du dermed vet nøyaktig hva du får i boliglånsutgifter i flere år fremover, sier Johansen.

Storebrand er en av få banker som tilbyr kundene bindingstid på renten i hele 20 år. Banken anbefaler å ha en lang tidshorisont for de som bestemmer seg for å binde renten.

  • Det å spå om rentene blir som å spå om været. Korttidsvarselet stemmer ganske godt, mens langtidsvarselet er usikkert. Vi kan ikke påstå at fastrentelån lønner seg de neste 5, 10 eller 20 årene, men den tryggheten et fastrentelån gir, kan være svært verdifullt for enkelte lånekunder, sier Johansen.

Tallene til Storebrand viser at det er lånekundene som har vært med lenge som er først ute med å binde rentene. Banksjefen mener dette henger sammen med at mange av dem har hatt boliglån så lenge, at de opplevde de verste rentetoppene på 16 til 18 % på 80-tallet. En periode mange lånekunder husker med skrekk og gru.

En annen kundegruppe som ofte ønsker fastrente, er de som eier bolig for utleie. For disse gir fastrentelån en større forutsigbarhet for utgiftene sammenlignet med leieinntektene. 

  • De vi ser som kunne hatt mest nytte av å binde rentene, er våre yngste boligeiere. De har gjerne tatt opp store lån i gode tider, og har aldri følt på kroppen hva en renteoppgang kan medføre for husholdningen. Kanskje begynner noen av dem å åpne opp øynene nå, avslutter banksjefen.