Styret i regjeringspartiet Høyre var samlet denne helgen i Oslo. Statsministeren benyttet anledningen til å varsle om at hun tror dagens helsekrise blir erstattet av en jobbkrise. Solberg mener mange av dagens jobber som har forsvunnet under koronakrisen, ikke kommer til å bli erstattet av nye.

Oppdaterte tall fra NAV viser at omtrent 350 000 nordmenn mangler arbeid. Det er en nedgang fra toppen som nærmet seg 410 000 for snaut to måneder tilbake. Statsministeren viser til at omtrent 70 % av de statlige inntektene kommer fra yrkesaktive som betaler skatt.

Solberg tror vi står foran nye tøffe tider, som blir økonomisk vanskelige for mange. Hun varsler at det må møtes med en omfattende satsing på verdiskapning, spesielt innen privat sektor.

Samtidig er hun fornøyd med hvordan landet har håndtert koronakrisen. «Krisen har lært oss mye om verdiene i samfunnet vårt», sa Solberg i sin tale til Høyres sentralstyre. Statsministeren viser til den sterke tillitten og store oppslutningen  for smitteverntiltakene, samtidig som mange har vist seg som gode naboer og hjelpere. «Vi har stilt opp for hverandre når vi har trengt det aller mest. Kristen har fått Norge til å vise seg fra sitt aller, aller beste», sa hun videre i talen sin.

Samtidig minnet hun om hvor viktig smitteverntiltakene er for å holde spredningen under sjakk. Hun er ikke imponert over den store demonstrasjonen mot rasisme som ble arrangert av innvandrerorganisasjoner på fredag, og mener dette bryter med smittevernreglene. At koronakrisen ikke blomstrer opp igjen er viktig både for folkehelsen og den norske økonomien.

For Norge står foran flere økonomiske utfordringer i tiden fremover. Norges mest inntektsbringende næring, oljebransjen, har opplevd en kraftig oppbremsing og går tøffe tider i møte. Redusert etterspørsel etter olje, store oljelagre, lavere oljepris og kraftige kutt i investeringene innen olje- og gassnæringen påvirker direkte statens inntjening. På det meste har næringen sysselsatt 330 000 personer direkte eller indirekte knyttet til olje- og gassproduksjon. Ekspertene venter en betydelig reduksjon i antall årsverk i årene fremover.

Samtidig var næringen med flest antall sysselsatte i Norge, varehandelen, ute i tøft vær allerede før koronakrisen. Bransjen er arbeidsplassen til nært 400 000 personer, og er blant de hardest rammede bransjene i Norge. Næringens hovedorganisasjon, Virke, forventer senvirkninger i form av flere konkurser de neste ukene og månedene.

De siste prognosene fra NHO støtter statsministerens advarsel. De tyder på at det blir høy arbeidsledighet i Norge i mange år fremover. Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, mener oppskriften er å bruke penger for å holde oppe aktiviteten i arbeidsmarkedet.

Dørum mener den økonomiske utviklingen som følge av koronakrisen, i høy grad gjenspeiles i arbeidsmarkedet og etterspørselen etter arbeidskraft. Nedstengningen av samfunnet kombinert med lav etterspørsel har ført til en kraftig forverring i arbeidsmarkedet og til økt arbeidsledighet.

I mars nådde arbeidsledigheten sitt høyeste omfang siden 1930-årene. 11,2 % av den norske arbeidsstyrken var da enten helt eller delvis ledige, eller på arbeidsmarkedstiltak.

NHOs prognose for arbeidsledigheten i Norge er på 6,6 % i år, noe som er en kraftig oppgang sammenlignet med fjorårets arbeidsledighet på 2,8 %. I 2021 ser NHO for seg at tallet reduseres til 5,5 % før det går ned til 4,3 % året etter. Dette er likevel en arbeidsledighet som er 50 % høyere enn den var i 2019. NHO tror tallene vil være høye i mange år fremover, og viser til arbeidsledighetstoppen ved slutten av 1980-årene som tok nesten 10 år å få ned.

Dørum støtter statsministerens linje med å fokusere på verdiskapning, og mener det er viktig å bruke penger for å holde aktiviteten i arbeidsmarkedet oppe. NHO viser til at jo lenger tid det tar å komme tilbake til normalen, desto flere bedrifter vil gå konkurs og føre til flere arbeidsledige.

Boligprisene har imidlertid falt mindre enn fryktet. Da krisen inntraff i mars var det høy aktivitet i boligmarkedet, etter to år med stabil og god prisvekst. NHO venter imidlertid at boligprisene vil falle i månedene fremover som følge av lavere inntektsvekst og høy usikkerhet.

NHO har foretatt en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter. Ved årets inngang så det total sett bra ut for næringslivet, men dette har endret seg å kort tid. Nå melder bedriftene om nedgang i produksjonen og lite oppløftende fremtidsutsikter. Lønnsomheten er redusert og det er stor økonomisk usikkerhet. Samtidig oppgir omtrent 60 % av bedriftene at synkende omsetning utgjør et stor problem, mens 40 % ser på reduserte salgspriser og økte kostpriser som et stort problem.