Capgeminis rapport
 definerer mangemillionærene som nordmenn med fra 10 millioner kroner i formue og oppover. Pengene gjelder kun investeringsbar formue, og inkluderer dermed ikke verdier plassert i for eksempel eiendommer og boliger. Tallmaterialet, som baserer seg på 2019-tall, viser at hele 182 000 nordmenn per i dag kvalifiserer for tittelen mangemillionær. Dette er en økning på 8 000 nordmenn fra 2018, da 174 000 nordmenn kunne smykke seg med samme tittelen.

Samtidig var den globale økningen innen antall mangemillionærer på omtrent 9 %. Tallene kommer fra en oversikt presentert i World Wealth Report, en rapport utgitt av konsulent- og teknologiselskapet Capgemini. I tallene rangeres Norge blant de landene i Vesten med høyest økning innen mangemillionærer de siste årene. Norge var på 19. plass i 2019, bak land med vesentlig høyere befolkning slik som Brasil (som tok 18. plass) og Russland (som tok 15. plass).

Capgemini mener World Wealth Report dokumenterer den kraftige økningen i velstand landet har opplevd. Andelen mangemillionærer sett opp mot den totale befolkningen blir vurdert som svært høy. Til sammenligning ligger Sverige på 23. plass med 142 000 mangemillionærer. Med andre ord er det 30 % flere som kan kalle seg mangemillionær i Norge sammenlignet med i Sverige.

2019 var et år preget av uro og internasjonale handelskriser. Likevel økte antallet mangemillionærer over store deler av verden. De siste årene har det vært høyest vekst i Asia, dette har nå avtatt slik at det for første gang siden 2012 var en høyere vekst i både Nord-Amerika og i Europa enn i Asia.

I 2020 har imidlertid koronakrisen dominert verdensøkonomien kraftig, og skapt mye usikkerhet både i Norge og globalt. Foreløpige tall for 2020 viser at formuen til mangemillionærene er redusert med mellom 6 % og 8 % som en direkte følge av koronakrisen, sammenlignet med tallunderlaget fra desember 2019 sett opp mot april 2020.

Tall fra World Federation of Exchanges, bransjeorganisasjonen for verdens børser, viser at utrolige 18 trillioner dollar forsvant fra det globale finansmarkedet i februar og mars 2020 som følge av koronakrisen. Krisen har også fått konsekvenser for mangemillionærene, samtidig som tallmaterialet også viser en klar tendens om at gruppen er klarere for grønnere og mer bærekraftige investeringer i fremtiden.