Det internasjonale pengefondet (International Monetary Fund – IMF) ble opprettet for å få orden på verdensøkonomien etter den andre verdenskrig. IMF har totalt 189 medlemsland, som arbeider for å fremme internasjonalt pengesamarbeid, stabil økonomisk vekst, ordnede valutaforhold og en høy sysselsetting. Nå slår IMF alarm for den norske økonomien, og spår at Norge vil komme aller dårligst ut i Nord-Europa – med aller høyest arbeidsledighet og tidenes kraftigste resesjon.

Dette kommer frem av IMFs halvårsoppdatering, som spår dystre utsikter for verdensøkonomien i 2020. Blant de med aller dårligst utsikter, er Norge høyt i toppen med en dyptgående resesjon og 6,3 % nedgang i den økonomiske aktiviteten i 2020. Arbeidsledigheten er beregnet til å ende på 13 %, noe som ikke bare er høyest av de nordiske landene, men som også overgår land som Italia, Irland og Tyskland.

IMFs tall og analyser viser at verdensøkonomien er på full fart inn i en resesjon, som kun kan sammenlignes md 1930-tallets depresjon. Produksjonsfallet og restriksjonene som er innført ventes å overgå faktorene som utløste finanskrisen i 2008. IFM omtaler det som å være i en krig eller i en stor politisk krise, men legger til at det fremdeles er mye usikkerhet når det gjelder intensiteten og varigheten til krisen. Samtidig viser rapporten til at det ingen som per i dag helt ut kan forutsi hvordan situasjonen på lang sikt betyr for økonomien.

Iselin Nybø, Norges næringsminister, er kjent med rapporten og menter at vi er avhengig av at myndighetene legger til rette.

  • Vi ser at landene IMF regner med blir hardest rammet økonomisk, er de viktigste handelspartnerne for Norge. Det gjelder USA, EU-landene og Storbritannia. For å få vekst innen verdiskapningen igjen, er vi avhengig av at myndighetene over hele verden bidrar i form av tilrettelegging for næringslivet. Det er nødvendig for at bedriftene skal kommer seg gjennom krisen, sier Nybø.

Rapporten viser at verktøy og tiltak som var gunstige under finanskrisen, ikke vil fungere i dagens situasjon. IMF mener at det er svært høy sannsynlighet for at verdensøkonomien får den mest omfattede resesjonen siden 1930-tallet.

IMF skriver i rapporten at «I vanlige kriser forsøker beslutningstakere å oppmuntre til økonomisk aktivitet, ved det stimuleres til høyest mulig etterspørsel. Med den pågående krisen er det derimot nødvendig med restriksjoner, noe som ikke bare gjør det mer utfordrende å øke etterspørselen, men som i mange bransjer også er uønsket».

IMFs beregninger viser en gradvis oppgang i 2021 med en høyere trendvekst, men at dette vil ligge på et nivå som er lavere enn når krisen inntraff. Dermed er det høy og betydelig usikkerhet rundt hvor høy oppgangen blir i 2021.

Iselin Nybø mener alle i Norge må bidra så vi kommer oss best mulig gjennom krisen. Myndighetene har komme med en rekke krisepakker for både næringslivet og for ansatte de siste ukene. Blant annet er det innført en kontantstøtteordning for kriserammede bedrifter, gjort endringer i regelverket ved permitteringer og innført betalingsutsettelser. Ministeren sier det er viktig å understreke at alle deler av det norske samfunnet må bidra.

IMF slår fast at det økonomiske landskapet kommer til å få betydelige endringer i etterkant av krisen, og at forskjellige lands økonomi kommer til å bli preget av større involvering fra staten og sentralbanken.