Handelsbanken fokuserer på «det beste» av næringslivet og privatkundene, og har vokst til 49 bankkontorer landet over. Bankens norske makroøkonomer har ofte truffet med sine toneangivende analyser. I bankens nyeste konjunkturrapport spår de nå et nytt snarlig rentekutt fra Norges Bank, og forventer at det blir nullrente i årevis fremover.

Handelsbanken mener en kraftig nedtur for den norske økonomien nå er uunngåelig, som både er rammet av koronakrisen og oljeprisfallet. Det til tross for at regjeringen pøser inn penger, og Norges Bank fyrer av det siste kruttet. Det siste kruttet til Norges Bank er å innføre nullrente i Norge.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken, tror det kan skje allerede på neste ukes rentemøte, eller senest i juni. Norges Bank har allerede satt ned renten i to omganger i mars, fra 1,50 % ned til dagens nivå på 0,25 %. Rentekuttene skjedde etter hvert som koronakrisen påvirket den norske økonomien. Gonsholt Hov tror derimot ikke at det blir minusrenter i Norge, noe som nå gjelder i enkelte EU-land.

  • Vi tror bunnen er på null, og at Norges Bank vil unngå å gå over til negative renter, sier Gonsholt Hov.

Sentralbanken i Sverige, Riksbanken, melde i fjor at de ikke ville benytte negative renter, til tross for svake prognoser for den svenske økonomien. Handelsbanken mener bruken av negative renter i Norge er lite sannsynlig, siden effekten er omdiskutert. Renteheving tror banken derimot lite på, og konkluderer i konjunkturrapporten med at Norges Bank ikke kommer til å sett opp rentene igjen før det har blitt etablert en økonomisk oppgang.

andelsbanken tror imidlertid at styringsrenten i Norge kommer til å være på null i årevis fremover. Bankens prognoser for norske nøkkeltall de neste årene er dårlige, noe som også inkluderer at boligprisene kommer til å falle videre. I mars falt prisene på boliger med 1,4 % noe Handelsbanken tror kommer til å skje en gang til de neste månedene. De rekordlave rentene vil likevel stimulere markedet noe.

I mars ble det også et kraftig fall i brutto nasjonalprodukt (BNP) for den norske fastlandsøkonomien (unntatt oljesektoren), på hele 14 %. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har tidligere omtalt dette som en bråstopp uten historisk sidestykke. Handelsbanken tror fallet i BNP ender med omtrent 10 % i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i for. For 2020 sett under ett, tror banken nedgangen blir på 5,8 %. Banken presiserer at det hersker stor usikkerhet rundt tallene, med størst sannsynlighet for at de endelige tallene blir enda dårligere.

For å kjempe mot nedturene, tror Handelsbanken at regjeringen vil pøse på med penger og bruke 4 % eller mer av oljefondet. Handlingsregelen åpner for å bruke mer enn grensen på 3 % i dårlige tider, et kriteria banken mener er mer enn oppfylt.

I Handelsbankens konjunkturrapport forventer banken at den norske økonomien gradvis åpnes opp igjen, men at aktiviteten ikke kommer tilbake dit den var. Dette skyldes i hovedsak fallet i oljeprisen, som bremser oljenæringens investeringer. De anslås å falle mellom 8 % til 15 % til neste år.

Banken tror arbeidsledigheten kommer til å ligge høyere enn før virusutbruddet, og at det vil gjelde for hele prognoseperioden ut 2020. Samtidig forventer de en lavere lønnsvekst, som inflasjonen spiser opp mesteparten av.

Den norske kronen har svekket seg kraftig, og er nå på et rekordlavt nivå sammenlignet med andre valutaer som euro og dollar. Handelsbanken tror kronen kommer til å bli sterkere, men at det avhenger av den globale veksten og oljeprisen.