Les hvordan unge mennesker stiller seg til sparing og sin egen fremtid.

Betalingsleverandøren Klarna står bak en ny internasjonal rapport, som gjennomgår unge nordmenns forhold til sparing, penger og fremtiden. Rapporten viser at unge nordmenn er blant mindretallet som synes de har det enklere enn foreldrene sine. Samtidig mener de at de er flinke med pengene sine, men likevel er unge nordmenn mer usikre enn unge i andre land om hvorvidt de faktisk har råd til den livsstilen de ønsker seg i fremtiden.

Undersøkelsen har blitt utført blant over 20 000 mennesker i 10 land. Rapporten sammenligner unge nordmenns holdninger til økonomi, sparing, teknologi og åpenhet rundt personlig økonomi. Tallene sammenlignes med svarene fra tilsvarende aldersgrupper i land som USA, Australia, Tyskland, Spania, Storbritannia, Østerrike og Sverige.

Av undersøkelsen fremgår det at kun 37 % av unge nordmenn mellom 18 og 37 år, mener det er vanskeligere for dem å spare enn det var for deres foreldre. Dette er den laveste andelen blant alle de 10 landene som deltok i undersøkelsen.

Hele 6 av 10 av de spurte nordmennene mener at de selv er flinke med pengene sine. Dette er høyere enn noen av de andre landene som deltok i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at unge nordmenn er blant de mest utrygge på om de kommer til å få råd til å ha den livsstilen de ønsker seg i fremtiden. Kun 37 % av de spurte er svært sikre eller ganske sikre på at de kommer til å få råd. Det er kun Storbritannia som har større usikkerhet rundt dette enn Norge.

Thomas Elvestad, markedsdirektør i Klarna Norge, mener at det på mange måter kan virke som den såkalte millennium-generasjonen i Norge er tryggere på egen økonomi enn mange av landene det er naturlig å sammenligne seg med. Samtidig er unge nordmenn mindre sikre på om de får råd til livsstilen de ønsker seg i fremtiden, sammenlignet med unge på samme alder i de andre landene. Elvestad mener dette kan skyldes at forventningene til nordmenn ligger høyere enn forventningene i andre land.

Undersøkelsen avdekker også at blant de mellom 18 og 30 år, så sparer noen færre til både langsiktige og kortsiktige formål enn det gjennomsnittet i de andre landene gjør. Fire av ti unge nordmenn sparer til kortsiktige formål – slik som neste sommerferie – mens fem av ti nordmenn sparer til store fremtidige innkjøp – slik som egen bolig.

Sett opp mot den eldre generasjonen i Norge, har også teknologi større innflytelse på hvordan unge nordmenn håndterer sin privatøkonomi. Likevel synes nesten dobbelt så mange unge nordmenn som eldre, at det er vanskelig å spare penger med ny teknologi som gir direkte tilgang til sparekontoen med bare tastetrykk.

Elvestad legger vekt på at over halvparten av unge nordmenn beskriver seg selv om finansielt stabile, og at de selv mener at de er flinke med pengene sine. Det er en høyere andel enn i de aller fleste andre sammenlignbare landene.