Nå tar DNB grep etter den siste kundestormen, og lanserer en egen nettside som skal varsle om dataproblemer. Bankens mål er at løsningen også skal redusere køene til kundeservice. De ser for seg at løsningen setter en ny standard for kommunikasjon og media når det er problemer med datasystemene.

Fra det nye nettstedet til DNB, kan kundene se status til de fleste av storbankens tjenester. Banken kan også bruke tjenesten til å varsle om planlagt vedlikehold, antatt tidsbruk for feilretting og alternative løsninger for kunden.

  • Kundene våre har bedt om bedre informasjon når vi har dataproblemer. Nå får vi en bedre plattform til å gjøre dette. Dersom vi opplever tekniske problemer, har nedetid eller skal utføre vedlikehold, vil kundene våre få en enklere oversikt over dette gjennom tjenesten, sier Maria Ervik Løvold, konserndirektør for Technology & Service i DNB.

Hun forteller at målet med siden er å gi kundene bedre informasjon, samtidig som køene til kundeservice blir redusert. Når banken har dataproblemer, kan kundene se hvilke tjenester som er rammet og hvor lenge DNB tror det tar å korrigere problemene.

Tjenesten har fått navn og adressen www.dnbstatus.no. Løvold er tydelig på at banken kommer til å få nedetid også i fremtiden, at de må tørre å bli målt på dette. Fra det nye nettstedet skal kundene få en oversikt over bankens viktigste tjenester, som vises i sanntid. I tillegg har banken mulighet til å tilpasse meldinger og gi utfyllende informasjon ved avvik i drift eller ved planlagt vedlikehold. Samtidig skal det være mulig å se historikken på driftsstatusen til DNB.

  • Vi ønsker å være åpen rundt dette, og vi er klar over at stabile tjenester er viktig for kundene våre. De siste årene kan vi vise til en svært stabil drift, og det er noe vi skal fortsette med. Men vi vet også at vi av og til kommer til å oppleve driftsavvik, noe vi må tåle å bli målt på, sier Løvold.

DNB forteller at selv om Norge generelt ligger langt fremme innen teknologi og åpenhet, har banken i dette tilfellet har hentet inspirasjon til statussiden sin fra utlandet

  • Vi har hentet inspirasjon fra bl.a. store telecom-selskaper, internettselskaper og andre store globale banker. Men den viktigste faktoren har vært hva kundene våre har etterspurt de gangene vi har hatt tekniske problemer. Når vi får avvik fremover, vil vi kunne gi kundene våre bedre informasjon, avslutter Løvold.