Eksperter tror Norges Bank vil barbere av renten og innføre nullrente i Norge.

Kuttet skjer bare tolv dager etter at Federal Reserve allerede hadde kuttet styringsrenten med 0,50 %, ingen av kuttene var på forhånd annonsert. Når verdens største økonomi målt i bruttonasjonalprodukt (BNP) går så drastisk til verks, ventes det ringvirkninger i form av tilsvarende kutt over hele verden. I tillegg innfører landet andre tiltak til en verdi av over 7 000 milliarder kroner.

Grepene gjøres for å stimulere den amerikanske økonomien, som i likhet med den norske økonomien er kraftig påvirke av coronaepidemien. Det var ventet flere rentekutt fra Federal Reserve, norske økonomer mener amerikanerne nå ønsker å være så tidlig ute som mulig.

Federal Reserve skriver i en uttalelse at coronaepidemien har gjort skade på lokalsamfunn og forstyrret den økonomiske aktiviteten i USA og mange andre land, noe som har ført til betydelig påvirkning av den globale økonomien. De varsler samtidig at nullrenten blir opprettholdt frem til corona ikke lenger utgjør en trussel for amerikansk sysselsetting og prisvekst. Grepet gjøres for å bidra til å støtte økonomisk aktivitet, styre arbeidsmarkedet og sørge for at inflasjonen kommer tilbake til målet på 2 %, heter det i uttalelsen.

I tillegg styrkes den amerikanske økonomien med over 7 000 milliarder kroner, i form av såkalte kvantitative lettelser. I praksis betyr det at de firer på kravene til bankene, for å oppmuntre til utlån og dermed økt aktivitet i økonomien. Federal Reserve opplyser om at de vil benytte alle tilgjengelige verktøy for å støtte kredittflyten til husholdninger og bedrifter.

Nyheten ble mottatt med begeistring av President Donald Trump, som lenge har vært kritisk ovenfor sentralbanken og sentralbanksjefen i Federal Reserve. Rentekuttet kom dagen etter at Trump uttalte at han hadde rett og anledning til å avskjedige sentralbanksjef Jerome Powell.

Når verdens største økonomi innfører nullrente, vil dette gi ringvirkninger over hele verden. Det ventes nå nullrente i flere andre land. Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken tror vi kan få nullrente også i Norge.

  • Norges Bank er en av de få sentralbankene som har litt virkemidler igjen, noe vi skal være glade for. Sentralbanken er beredt og de kommer til å gjøre det som trengs, sier Due-Andresen.

Hun støttes av økonomer i flere andre banker som også tror det blir flere kraftige rentekutt i Norge, noe som er nødvendig for å minimere skadene på den norske økonomien. Blant disse er Nordea Markets, som gjennom et notat skrevet av Kjetil Olsen, Dane Cekov og Lars Mouland, forteller at de tror Norges Bank kommer til å kutte renten til null. I notatet viser de til at aktiviteten i den norske økonomien vil bremse fullstendig på grunn av tiltakene innført for å stoppe coronaviruset. De tror at Norges Bank vil gjøre alt for å sikre at folk har arbeidsplasser å komme tilbake til når restriksjonene på sikt fjernes. Dette vil tvinge Norges Bank til å kutte renten til null – noe som sannsynligvis skjer allerede denne uken, fremgår det av notatet.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen tror Norges Bank setter ned renten til 0,25 % innen kort tid.

  • Tidligere har Norges Bank stoppet på 0,50 % som en nedre grense. Vi tror Norges Bank vil sette banken til over 0 % for å hensynta bankene, og derfor stoppe på 0,25 %, opplyser Holvik. Hun mener samtidig at negative renter er utelukket i Norge, spesielt siden også Federal Reserve utelukker det samme. Da vil heller sentralbanken støtte bankene ved å tilføre omtrent ubegrenset likviditet i markedet, avslutter hun.

Også DNB Markets venter at Norges Bank setter ned renten til 0,25 % en av de nærmeste dagene. 

  • Vi tror Norges Bank kommer til å følge regjeringen, og gjøre «det som trengs» for å berge den norske økonomien, heter det i en uttalelse fra banken.

Da Erna Solberg la frem regjeringens krisepakke med 50 milliarder i lånegarantier til mellomstore bedrifter og 50 milliarder til store bedrifter, brukte hun nettopp ordene «det som trengs». Det var en tydelig henvisning til at regjeringen vil bruke de pengene og gjøre de tiltakene som er nødvendige for å sikre det norske næringslivet.