I slutten av 2021 så publiserte Norges Bank sine renteprognoser og det blir spådd flere renteøkninger frem til 2024. I januar så valgte Norges Bank å holde renten uendret men 24 mars så kommer det ny rentebeslutning. Her vil man etter all sannsynlighet få en renteøkning og det betyr at boliglånsrenten kommer til å stige. Siden januar så har det likevel skjedd mye som påvirker oss nordmenn:

  • Høyere oljepris
  • Rekordhøye strømregninger

Vi vet ikke hvordan dette spiller inn på beslutningen til Norges Bank men før jul så var Norges Bank klare på at de mente at nordmenn kunne håndtere høyere strømpris og renteøkninger.

Norges Bank har allerede varslet at de ønsker å få en høyere styringsrente over tid og de ønsker å gjøre dette ved å øke ved med 0,25 % per renteøkning. Det er forskjellige spådommer på hvor fort renten skal opp men over de neste årene så er det spådd at man skal minst opp 2 % som betyr hele 8 renteøkninger.

Hva betyr dette for meg?

For deg som har boliglån eller som ønsker å kjøpe bolig så har dette mye å si. Vi må være foreberedt på å betale mer i lån og en høyere renten vil kunne påvirke hvor mye vi kan få som lån i banken på sikt. Nå skal det sies at banken skal ta høyde for at du som kunde skal tåle en rente på 5 % så mye av dette er allerede «regnet med».

Det kan derfor være lurt at man i takt med rentehevingene begynner å tenke på egen økonomi. Det kan være lurt å rigge sin egen privatøkonomi for større utgifter. Det betyr at man burde gjøre følgende:

  • Sette opp sparekonto
  • Lag et budsjett
  • Bygg opp en buffer-konto

Start på en lav rente

Det beste du kan gjøre nå er sjekke hvilken rente du har på ditt boliglån og se om du kan få en lavere rente på ditt boliglån. Hvis du starter med den laveste renten når renteøkningene begynner så begrenser du de negative konsekvensene av en renteheving betraktelig. Vi har alle sammen et forskjellig utgangspunkt når det kommer til vårt boliglån som vår egenkapital, inntekt og hvor i landet man bor. Det er likevel store muligheter for de aller fleste av oss å få en lavere boliglånsrente ved å søke om å låne penger i flere banker.

En høyere rente er en bra ting

Man ønsker ikke en for høy rente og man ønsker ikke en veldig lav rente. I det lange perspektiv så vil det derfor være bra for alle å ha en høyere rente. Det betyr at man har en velfungerende økonomi og at ting går bra. Vi vet at dette er en mager trøst for de aller fleste akkurat nå men det gjelder å se det positive i det.