Nivåene til både 5-års og 10-års fastrente har i løpet av de to siste månedene krypet ned til historisk lave nivåer. Etter hele syv rentekutt på fire måneder, har DNB nå en 10-års fastrente med 2,35 % nominell, som tilsvarer 2,45 % effektivt. Prisen på 3-års fastrente og 5-års fastrente ble satt ned til dagens for 12 dager siden. Nå er det 10-års fastrenten sin tur til å følge etter.

Norges største bank tilbyr nå 3-års fastrente for 2,05 % nominell og og 5-års fastrente for 2,09 % nominell, som tilsvarer henholdsvis 2,14 % og 2,18 % effektiv. Rentenivået for 3-års fastrenten har tidligere vært enda lavere, mens 5-års og 10-års fastrentelån aldri har hatt lavere rentesats.

Den forrige rekorden stammer fra 2016. Den gangen lå 3-års fastrenten på 1,95 % nominell (fra 10. mars 2016 til 3. oktober 2016), 5-års fastrenten lå på 2,30 % nominell (fra 26. februar til 2. oktober) og 10-års fastrenten lå på 2,95 % nominell (fra 10. august til 15. november).

DNBs kjente forbrukerøkonom Silje Sandmæl anbefaler at man ser på fastrenten som en forsikring mot fremtidig høyere boligkostnader. Hun mener det er viktig at lånekundene ikke binder renten fordi de tror de kan tjene på det.

  • Mitt råd er å ikke la seg blende av renteforskjellen. Den flytende renten kan bli både lavere og høyere enn det du binder fastrenten til. Et lån med fastrente må sees som en «forsikring» mot fremtidig høyere rentekostnader. Spesielt unge kan ha nytte av dette, som gjerne har trang økonomi og som kan trenge økonomisk forutsigbarhet – spesielt de første årene, sier Sandmæl.

Hun anbefaler at de som trenger eller som ønsker å «forsikre» seg mot høyere renteutgifter, bør tenke gjennom om de er tjent med å binde hele eller bare deler av lånt mot fastrentesatsen. 

  • Jeg anbefaler ikke at man prøver å spekulere i renten på boliglånet sitt. Bind bare renten dersom det er behov for å gjøre det, eller dersom det er ønske om forutsigbare rentekostnader fremover. Ikke ha som motiv å tjene penger på fastrenten. Ha heller som motiv at det skal være fungere som en forsikring. Dersom dette blir for lite fleksibelt, er det mulig å binde bare en del av lånet fremfor å binde hele, sier Sandmæl.

Mange lånekunder har dårlig erfaring med fastrente, noe som kan forklare hvorfor så få velger å binde renten.

  • Dagens unge har ikke erfart høyere rente enn vi har i dag, og de har kanskje foreldre som kan fortelle at sist rentemarkedet var fallende så var det omtrent ingen som tjente på å binde renten, sier Sandmæl.

Hun mener imidlertid at bildet i dag er et helt annet enn for noen år tilbake, og at hensikten uansett bør være å binde seg mot fremtidig høyere rentekostnader, fremfor å ha som mål å forsøke tjene på det.