Ved ukens inngang var pumpeprisen på diesel flere steder nede i 10 kr, mens Uno X i Sandnes og Namsos satte rekord med 9,69. Bensinprisen spente fra det billigste på 10,49 kr til 11,99 kr på sentrale deler av Østlandet.

Tilsvarende priser har ikke vært opplevd på norske drivstoffpumper siden 2005. Den gang kostet 1 liter diesel 9,61 kr. Prisfallet skyldes at innkjøpsprisene er i kraftig bevegelse som følge av overfylte drivstofflagre verden over, som igjen skyldes priskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia kombinert med koronakrisen. I Norge har vesentlig redusert drivstoffbruk som følge av redusert trafikk på veiene ført til ytterligere priskonkurranse mellom aktørene.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har registrert de norske drivstoffprisene helt siden 80-tallet. Ved å hensynta inflasjonen, har det ikke vært billigere drivstoff i Norge siden sommeren 1990. Den gangen kostet 1 liter diesel 5,04 kr noe som tilsvarer 9,40 kr omregnet til dagens kroneverdi.

De rekordlave prisene står i skarp kontrast til de rekordhøye prisene landet opplevde ved nyttår. For bare fem måneder tilbake lå dieselprisen på 16,86 kr og bensinprisen på 17,53 kr. Det betyr en prisnedgang på utrolige 40 % de siste månedene. Fallet startet så smått i begynnelsen av februar, etter at kostprisen begynte å falle. Oljeprisen nådde en foreløpig ny bunnrekord i april.

Drivstoffprisene i Norge justeres ofte, gjerne med timers varsel. De kan også påvirkes av lokale forhold, og justeres gjerne i forbindelse med priskriger i helgene. Kostprisene inn til bensinstasjonskjedene endres ettersom det kommer nye priser på ferdigraffinerte produkter, noe som kan skje alt fra en til flere ganger ukentlig. I tillegg påvirkes kostprisene av både lokal og internasjonal etterspørsel.

Cirkle K Norge viser til at ukens lave priser i hovedsak skyldes priskriger mellom aktørene, og tør ikke spå hvor lenge dette vil vare. De viser til at det har vært en kraftig nedgang i antall biler på veiene de siste månedene, sammenlignet med en normal måned. Cirkle K Norge opplyser at drivstoffsalget har gått ned 20 til 30 % sammenlignet med normale måneder, en reduksjon som følger av at det har blitt kjørt mindre trafikk på veiene. Med gjenåpningen av samfunnet og fjerning av hytteforbudet vil vi igjen kunne flytte oss mer, bensinstasjonskjeden regner derfor med at drivstoffbruken igjen vil øke i tiden fremover.