Den norske kradtbransjen har fått tidenes strømsjokk, noe alle forbrukere kan glede seg over. Strømprisen i Norge er historisk lav, og kommer til å forbli lav resten av året. Mars 2020 ga den laveste strømprisen for mars-måned noensinne. Holder prisen seg, noe det meste tyder på at den skal gjøre, betyr det at en gjennomsnittlig husstand som bruker 15 000 kWh i året får en årlig regning på 1 500 kroner i variabel strømbruk. De faste avgiftene kommer som før i tillegg.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå, var gjennomsnittsprisen på den variable delen av strømregningen i 2019 på 46 øre for en husstand. I mars 2020 er den på 10 øre, mens analytikere tror den skal videre ned frem mot sommeren. I juli ventes det en strømpris på 6 øre. Dette står i utrolig kontrast til prisnivået fra januar 2019. Da var strømprisen på sitt høyeste, og kostet norske forbrukere 1 krone og 30 øre.

Stort sett alle faktorer som drar strømprisene ned peker i riktig retning. Vi har vært gjennom en mild og våt vinter, med magasiner som ikke har blitt tappet slik de normalt blir på vinteren og temperaturer som har medført mindre strømforbruk. Redusert eksportkapasitet til utlandet har gjort sitt, men resten av Europa har også hatt redusert strømforbruk som følge av mild vinter. Samtidig har nabolandene våre overprodusert vindenergi, på enkelte tidspunkter i så høyt omfang at strømmen har vært gratis. På toppen av dette er den norske fjellheimen full av våt snø, som skal fylle opp magasinene igjen slik at strømprisen forventes å holde seg rekordlav resten av året.

Det er været som er store deler av nøkkelen til strømprisene i Norge. Kraftig vind sørger for full fart i tusenvis av nordiske vindturbiner, mens mye nedbør fyller opp vannmagasinene. De siste årene har storstilt nordisk utbygging av vindenergi blitt en betydelig bidragsyter til den nordiske strømproduksjonen.

Koronakrisen har også satt sine spor på kraftmarkedet. Industri og produksjon, som kan være kraftkrevende, er stengt over store deler av Europa, mens aktivitetsnivået også er redusert gjennom portforbud.

En indikasjon på fremtidige strømpriser er CO2-prisen, som er kostnaden for å slippe ut CO2. Denne har falt kraftig de siste ukene, noe som indikerer at kraftselskapene har kjøpt inn mindre strøm for levering til neste år. Markedsaktørene innen strømbransjen frykter at strømforbruket i Norden skal falle videre fremover, noe som reduserer verdien av å lagre energi og dermed rammer økonomien til kraftbransjen.