Arne Martin Koppen, låneekspert og markedsdirektør i Bluestep bank, mener det må en krise til for at nordmenn skal forstå alvoret. Han hevder rekordmange nordmenn nå står på kanten av et historisk økonomisk stup, samt at også de som ikke befinner seg i nærheten av kanten, bør ta grep så raskt som mulig.

For ett år tilbake ble det nasjonale gjeldsregisteret innført i Norge. Bakgrunnen var å forhindre låneopptak fra personer som ikke hadde betjeningsevne. Ferske tall fra Finanstilsynet viser at registeret har hatt en positiv effekt for disse. Tilsynets rapport for første kvartal, viser en nedgang på 9,5 % i antall forbrukslån det siste året. Tallene fra gjeldsregisteret bekrefter denne tendensen, ved at den usikrede gjelden har gått ned fra 170,6 milliarder kroner før koronakrisen til 162,8 milliarder kroner per i dag.

  • Dette er et lyspunkt oppe i alt vi nå befinner oss i, og viser at registeret er et skritt i riktig retning, sier Koppen.

Han mener også at det understreker to andre viktige poenger, som er at det ofte må dramatiske forandringer til for at man forstår alvoret, samt at de som klarer seg best er de som tar raskest grep.

  • Som en av de mellomstore bankene i Norge, snakker vi med mennesker i økonomiske problemer hver eneste dag. Kundene våre tilhører alle aldre og samfunnslag, men én ting har mange av de til felles – de oppsøker hjelp først når det er for sent, sier Koppen.

Låneeksperten viser til at kombinasjonen av skam og sjokk over hvor kort veien er mellom økonomisk velstand og tragedie, fører til at mange holder slike problemer for seg selv. Det gjør de helt til de blir for store. 

  • Våre årlige undersøkelser bekrefter dette. Nordmenn plasserer økonomiske problemer på tabutoppen i år etter år, sier Koppen.

Da gjeldsregisteret ble innført, var dagens situasjon utenkelig for de fleste. Koppen mener at de siste månedene med uvisshet og økonomisk tilbakegang, har lært oss at vi alle er økonomisk sårbare når samfunnet helt uventet blir rammet av en krise.

I en rapport nylig publisert av Forbruksforskningsinstituttet SIFO, fremgår det at hver tredje husstand i Norge  – tilsvarende 1,6 millioner mennesker – er i risikosonen for å få økonomiske problemer som følge av koronakrisen. Samtidig viser tallene at få er forberedt. Det skjer i en situasjon hvor næringslivet sliter i motbakke, og varsler masseoppsigelser dersom permitteringsordningen ikke blir forlenget. I tillegg kommer usikkerheten om hvorvidt samfunnet må gjennom en ny og forverret koronabølge til høsten.

  • Nå står vi foran en varslet krise vi så vidt har sett begynnelsen av. Dessverre kan ingen av oss stoppe kreftene som nå er i kraft. Det vi derimot kan gjøre noe med, er å ha en større åpenhet rundt bekymringene våre som er knyttet til situasjonen, sier Koppen.

Han påpeker at det akkurat nå er et historisk høyt antall som opplever økonomisk sårbarhet. For mange av disse er det avgjørende at de tar grep så raskt som mulig. 

  • Jeg oppfordrer alle til å ta grep og bidra med å skape mer åpenhet rundt de økonomiske bekymringene. Bruk sommerferien godt, og ta den vanskelige samtalen med en du er glad i. Ved å gjøre dette, bidrar vi til at flere tar grep før problemene vokser seg for store. For mange kan det være for sent å vente til høsten, avslutter Koppen.