Nybilsalget har fått kraftig medfart de siste månedene på grunn av koronakrisen, og har gått ned med 30 % gjennom årets tre første måneder sammenlignet med fjoråret. Fallet er likt fordelt mellom elbiler og biler drevet av fossilt drivstoff. Hittil i år har salg av elbiler utgjort 50,3 % av nybilsalget i Norge. 

Tallene for april viser derimot at nedgangen for biler drevet med fossilt drivstoff er på hele 60 %, samtidig som salget av elbiler i april ligger på 49,4 %. I april ble det levert 7 425 nye biler i Norge, hvorav elbiler utgjorde et nybilsalg på 3 670. Tallene er hentet fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV).

 Bransjeeksperter mener at det i tillegg til de økonomiske problemene, også er mye usikkerhet blant bilkjøpere. Mange lurer på hvilken drivlinje de skal velge på sin nesten bil – om den skal være en ren elbil, en ladbar hybrid eller om kanskje dieselbilen skal kjøres helt ut levetiden. Også eierforhold opptar mange, med muligheter som leasing og abonnementsordninger som står i kontrast til det tradisjonelle kjøpet.

  • I 2020 skulle vi få det store elbilåret, men etter en god start frem til begynnelsen av mars, har koronakrisen rystet hele bilmarkedet – inkludert markedet for elbiler. Nå er det heldigvis kommet positive signaler om gjenåpninger av europeiske bilfabrikker, som varsler at de i første runde vil prioritere elbilproduksjonen, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun mener at to ting er viktige for at Stortingets mål om kun salg av utslippsfrie biler i 2025 skal kunne nås.

  • Det er viktig at politikerne sørger for at folk fortsetter å kjøpe elbiler. Krisepakkene i Europa og Norge må ikke være det som stopper den ellers svært så positive utviklingen for elbiler. Dessverre har det ikke kommet signaler om dette til nå, men bygging av ladeinfrastruktur kan dessuten være med på å skape fart i en kriserammet økonomi, sier Christina Bu.

Hittil i 2020 har det vært en kraftig nedgang i salget av bilder drevet med fossilt brennstoff. I tillegg kommer en generell nedgang som følge av koronakrisen og de økonomiske innvirkningene. Sammenlignet med april 2019 har salget av elbiler gått ned med 18 prosent, mens tilsvarende tall for bensin- og dieselbiler viser en nedgang på hele 60 prosent. Audi e-tron er månedens mest solgte bil, etterfulgt av VW e-Golf og Nissan Leaf.