Norske småsparere får svi som en følge av coronaviruset.

På bare 14 dager har coronaviruset sørget for at norske småsparere har mistet verdier for 17 milliarder kroner fra sine aksjefond. Tapet forventes å øke i omfang i ukene fremover, ettersom frykten for økt spredning øker.

Aksjemarkeder over hele verden har falt i takt med coronavirusets utbredelse, noe som har ført til at verdiene i aksjefondene har falt tilsvarende. Hovedindeksen på Oslo Børs falt med hele 4,4 % på fredag, et fall som skjer etterfulgt av nye kraftige fall på amerikanske børser, ettersom frykten for coronaviruset sprer seg i hele USA.

  • Det er sjeldent vi ser fall på opp mot 5 % på en enkelt dag på børsene i Oslo og andre steder i verden. Årsaken er den store usikkerheten i markedet, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Børsfallet startet 24. februar, i forrige uke gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned med over 11 %, det mest omfattende fallet siden 2011. Børsen i New York har opplevd sitt største fall siden 2008. 

  • Investorene er redde for at veksten i verdensøkonomien stopper opp, ettersom handelen stopper og fører til at bedriftene tjener mindre penger. Det får verdiene til bedriftene til å falle, noe som dermed påvirker aksjeverdiene, sier Sættem.

Dette påfører norske småsparere store tap. Nordmenn eier aksjefond som privatpersoner for omtrent 170 milliarder kroner, disse fondene har i snitt falt med 10 % de siste 2–3 ukene, tilsvarende et tap på 17 milliarder kroner. Totalt er det omtrent 1 million nordmenn som sparer privat i aksjefond. Dermed har hver nordmann i snitt tapt 17 000 kroner på fallet de siste ukene, et fall som ventes å fortsette.

Samtidig må det huskes at i 2019 gikk de samme fondene opp med 15 % til 30 %, langsiktige aksjefondssparere skal derfor fremdeles være betydelig på plussiden. Sættem mener imidlertid at det hele kan bli langt verre.

  • Per i dag er det ingen som vet utfallet av epidemien. Dersom det går riktig galt og store deler av befolkningen smittes og må i karantene, påvirker det handel og reising. Det kan føre til store ringvirkninger, sier Sættem. Han legger til at det sannsynligvis ikke blir like galt over hele verden. 

Rentemegler Jørgen Heggelund i Sparebank 1 Nord-Norge tror de økonomiske konsekvensene kan bli store dersom viruset fortsetter å spre seg. 

  • Da holder folk seg hjemme, utsetter investeringer, lar være å reise og går ikke på restaurant. Det er nettopp frykten for at dette skjer som har send aksjekursen ned, sier Heggelund.

Det er fremdeles lenge til vi ser like store konsekvenser som under finanskrisen i 2008 og 2009. Da falt hele det globale aksjemarkedet med i overkant av 50 %, det tok opptil 5 år før kursene var tilbake på de gamle nivåene.

Sættems beste råd til småsparerne i aksjefond, er å se det store bildet. De samme fondene som nå har gått ned, tjente gjerne 20 % bare i fjor. Selv med et tap på 10 % hittil i år, går fondene i pluss dersom man ser det over en lengre tidsperiode.

  • Folk som sparer i aksjefond, bør ha et 5-års perspektiv. På 5 år kan man være rimelig trygg på at avkastningen fra aksjefondene slår sparing i bank. Imidlertid finnes det ingen garantier, og mange glemmer kanskje risikoen som finnes. Det beste er å ha en langsiktig plan og holde seg til den, men dersom du har for mye penger i aksjer og aksjefond bør du kanskje selge deg litt ned, sier Sættem.