Hvis kreditorene dine ikke er flink til å inndrive gjelden og betalingsoppfordringer, kan gjelden din i teorien foreldes. Har du lite oversikt over regninger og faktura? Da kan det være at noen av betalingskravene har foreldet og dermed ikke er gyldig lengre.

 Den vanlige foreldelsesfristen ligger på tre år. I følge foreldelsesloven vil pengekravet foreldes tre år etter kravet forfalt for første gang. Hvis ingenting har blitt gjort med det opprinnelige kravet, må det da slettes. Hvis det ikke sto en forfallsdato på den første fakturaen, må eventuelle kreditorer starte inkassosaken før treårsperioden er over.

Les gjerne vår oversikt over refinansiering med sikkerhet eller sjekk tabellen nedenfor for å få hjelp med en refinansiering av din gjeld.

Lånebeløp 100 000 – 10 000 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Variabelt dager
Alder 20 år
Omstartslån: Eff rente 5,34% ved lån på 2 mill. o/25 år, kostnad kr. 1.582.298, totalt kr. 3.582.298

Dette gjelder forøvrig kun fakturakrav og ikke gjeldsbrev, her finnes det andre regler. Et gjeldsbrev er knyttet til boliglån, forbrukslån og billån og her er foreldelsesfristen ti år. Det er likevel mange forhold som kan avbryte foreldelses-perioden, og dette skal vi se nærmere på nå. 

Gjelden kan altså foreldes etter tre år, men det er ikke slik at du kan ta opp et lån og bare la være å betale til det forsvinner av seg selv. Hvis kreditoren følger opp og bruker alle virkemidler, noe de som oftest gjør, blir kravet forlenget til ti år. Det er derfor svært uvanlig at gjelden blir foreldet i den forstand at du slipper å betale og gjøre opp for deg.

Gjeld foreldes for å beskytte den som har tatt opp lån og skylder penger. Lovverket beskytter skulderen fra å betale samme regning to ganger. Etter hvert som årene går, bli det naturligvis vanskelig for å den som skylder penger å dokumentere at gjelden allerede har betalt. Derfor finnes det en foreldelsesfrist.

Om foreldelsesfristen løper ut, trenger ikke skyldneren å legge frem bevis for at han har gjort opp for deg. Gjelden vil da allerede være foreldet. Gjeld blir som sagt svært sjeldent foreldet i den forstand at du slipper å gjøre opp for deg. I de aller fleste tilfeller vil det skje et avbrudd av foreldelsesfristen. 

Avbrudd av foreldelsesfristen

Hvis foreldelsesfristen blir avbrutt vil den begynne å løpe på nytt i ytterlige tre eller ti år. Et avbrudd skjer dersom du erkjenner gjelden. Dette skjer i form av delbetalinger eller betalingsordninger. Dette skal skje skriftlig, da det er vanskelig for kreditoren å bevise at du har erkjent gjelden muntlig. 

Foreldelsesfristen kan også bli avbrutt om kreditoren setter i gang rettslige skritt. Dette kan være i form av utleggsforretning eller forliksklage. Kravet kan dermed holdes gående helt til du gjør opp for deg og betaler det du skylder. De aller fleste kreditorer er flinke til på følge opp sakene til de får full betaling.

Hva skjer når gjelden foreldes?

Hvis gjelden foreldelse, kan ikke kreditor lengre krever betaling fra deg. Dette inkluderer det opprinnelige beløpet, samt renter og tilleggskostnader. Selv om lovverket rundt gjeld og foreldelse i teorien er enkelt, finnes det mange vilkår og krav. Det viktigste er å vite at gjelden mest sannsynlig ikke kommer til å forsvinne av seg selv.

Det er sjeldent at kreditorer lar gjelden foreldes, og de færreste slipper unna med å ikke betale. Hvis du har fått en faktura eller inkasso du ikke kan betale, lønner det seg å åpne en dialog med inkassoselskapet. Her finnes det alternative muligheter for nedbetaling.

Tips til ryddig økonomi

Selv om gjeld i teorien kan foreldes, skjer dette svært sjeldent. Hvis du har økonomiske problemer, bør du heller ta tak i regningen og åpne en dialog for å få hjelp. Både Nav, kommunen og banken din tilbyr økonomisk rådgivning.

Det første du bør gjøre er å få en oversikt over hva du skylder. Åpne alle konvolutter, kontakt inkassoselskapet og sjekk gjeldsregisteret. Oppdager du en ny regning du ikke kan betale ved forfall? Kontakt dem og be om en betalingsplan eller en utsettelse.

 Når du har fått en oversikt er det viktig at du betaler sakene som holder på å havne i rettssystemet. Hvis en inkassosak havner hos namsmannen, kan dette i verste fall føre til lønnstrekk, tvangssalg eller andre gjeldsordninger. Gjør opp for deg før saken går for lang.

Start med å betale inkassogjelden først, her kommer det mange gebyrer på løpende bånd. Noen velger å betale ned de dyreste lånene først, mens andre velger snøballmetoden. Det viktigste er å finne den løsningen som holder motivasjonen oppe.

Oppsummering

Gjeld kan foreldes etter tre eller ti år, men de fleste kreditorer sørger for at dette ikke skjer. Hvis du har økonomiske problemer, og gjeld du ikke klarer å betjene, finnes det gode løsninger. Alle kommuner i Norge tilbyr gratis økonomisk rådgivning, og dette kan være et godt sted å starte.

Du er ikke alene om forbrukslån og dyr gjeld, men det er viktig å ta grep så fort som mulig. Jo lengre du venter, desto større vokser gjelden seg. De fleste klarer å løse økonomiske problemer på egen hånd, med litt hjelp fra økonomiske rådgivere og med motivasjon. Tenk på sluttmålet og ikke len deg på at gjelden muligens blir foreldet.