Det er økonomiekspertene som har aller minst forventninger til årets lønnsvekst. Det viser tall fra Norges Bank, som har gjennomført en forventningsundersøkelse for andre kvartal. De halverer nå sitt anslag fra første kvartal, og tror at lønnsveksten i Norge ender opp på 1,5 % i år.

Partene i arbeidslivet melder om en forventet lønnsvekst på 2 %, noe som er ned 1,2 % fra forrige undersøkelse. Det er noe mer optimisme å spore blant arbeidstakerne enn arbeidsgiverne, med forventninger om henholdsvis 2,1 % og 1,8 % lønnsvekst i år.

Næringslivslederne har aller minst tro på utviklingen innen lønninger, og tror lønnsveksten i egne bedrifter blir på 1,6 %. Det er 1,4 % ned fra anslagene i første kvartal.

Dersom forventningene om lønnsveksten slår til, kommer de fleste til å få mindre å rutte med ved årets slutt, sammenlignet med årets start. For i den samme undersøkelsen melder deltakerne om at de forventer en prisstigning på mellom 2,1 % og 1,5 %.

Det betyr at årets lønnsvekst omtrent er avskrevet, siden den årlige veksten i reallønnen regnes som forskjellen mellom lønnsvekst og prisstigning mål gjennom konsumprisindeksen. Dersom dette er en negativ differanse, det vil si at lønnsveksten i prosent er lavere enn prisstigningen, betyr det redusert reallønn og dermed redusert kjøpekraft.

I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett er årets lønnvekst kuttet tilsvarende. I fjor høst var det en forventet vekst på 3,6 % for 2020, mens regjeringen nå tror koronakrisen fører til en lønnsvekst på bare 1,5 % i inneværende år.

Forhandlingene mellom Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) på den ene siden og Norsk industri (NHO) på den andre siden, måtte settes på pause da nedstengningen av landet startet i midten av mars. Først i begynnelsen av august gjenopptas neste runde av forhandlingene.

Hverken Fellesforbundet eller Parat ønsker imidlertid å legge regjeringens anslag til grunn for forhandlingene. De mener at ingen av anslagene fra hverken statsbudsjettet, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank er riktige. I en uttalelse fra forbundslederne i Fellesforbundet, Jørn Eggum, heter det at de ikke ønsker å forholde seg til regjeringens anslag, men at de avventer en ny rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TU) som skal legges til grunn i forkant av oppgjøret, og at fasiten først er klar når forhandlingene er overstått.