Skatteetaten mangler informasjon om eiendommer i registrene sine fra over 70 000 boligeiere, og kontakter nå samtlige. Etaten mangler informasjon om boligtype, byggeår og p-rom, noe som fører til at formuesverdien ikke kan beregnes. Opplysningene må fylles ut i forbindelse med skattemeldingen, ellers vil de ikke motta skatteoppgjøret.

  • Dersom disse opplysningene mangler, blir det ikke beregnet formuesverdi og vi kan ikke sende skatteoppgjøret, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Totalt mangler Skatteetaten denne informasjonen fra fra 43 000 boligeiere og 31 000 hytteeiere. 

  • Ut fra tidligere erfaringer, er det mange som overser at fritidseiendom står oppført i skattemeldingen uten formuesverdi. I den nye skattemeldingen for 2020 blir dette automatisk beregnet med en gang opplysningene legges inn, sier Gjengedal.

Dersom du er blant de tre millioner skatteyterne som mottar den nye skattemeldingen i år, kommer du til å oppdage av eiendommene dine presenteres på en ny måte. Noen vil også se at eiendommene står uten formuesverdi eller at det er feil formuesverdi. Dersom formuesverdien ikke står oppført i skattemeldingen, må du selv fylle ut opplysningene om eiendommen og fastsette en formuesverdi.

Dersom du allerede har levert skattemeldingen og disse opplysningene om boligen mangler, kan du sende den inn på nytt med riktig informasjon. Skatteoppgjøret behandles ikke og sendes ikke ut før etter at Skatteetaten mottar skattemelding med riktige boligopplysninger.

Formuesverdien blir lagt til grunn ved fastsetting av formuesskatten. Den personen som var den faktiske eieren av eiendommen den 31. desember 2019, er den som er ansvarlig for eventuell skatt på eiendommen for inntektsåret 2019.

Formuesverdien for fritidseiendommer settes til 30 % av kostprisen eller markedsverdien. Med førstnevnte menes de kostnadene du har hatt i forbindelse med ervervelsen av tomt, og for å få bygget ferdigstilt. Markedsverdien kan være takst, verdivurdering eller kjøpesum. Dersom Skatteetaten ber om et underlag, må du kunne dokumentere hvordan verdien har fremkommet.

Dersom du står oppført med en eiendom som du ikke eier, må du dokumentere at du ikke lenger eier den ved å fremlegge eksempelvis salgsdokumenter som bekrefter den nye eieren. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må du i den nye skattemeldingen sette eierandelen til null, noe som fører til at du blir bedt om å laste opp dokumentasjon som viser eierskiftet. Benytter du den gamle skattemeldingen må du settes formuesverdien til null, og oppgi årsakskoden «eier ikke lenger». Ved slike tilfeller må du kontakte Kartverket for å få endret til riktig eier, slik at eiendommen ikke kommer igjen på skattemeldingen din også til neste år.