Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er sikker i sin sak når han mener Norge står foran mange år med nullrenter. De såkalte lange norske statsobligasjonsrentene har nådd et historisk lavnivå de siste ukene, og har nådd nivåer som aldri tidligere har vært opplevd innen norsk rentehistorikk.

Ved inngangen av april 2020 lå statsobligasjonsrentene på 0,64 %. Til sammenligning var laveste nivå i år 2000 på 6,22 %, et nivå som har falt løpende de siste 20 årene. I 2010 var nivået på 3,52 % mens i 2015 lå de på 1,57 %. Det laveste nivået i 2019 var på 1,49 % før den historiske bunnoteringen kom denne måneden.

Det kraftige fallet i de lange rentene, har ført til at bankene nå tilbyr rekordlave renter på nye fastrentelån. Bankene må nå betale i underkant av 1 % for å låne penger i 10 år, noe som er en halvering av hva de betalte i 2018 og i 2019. Dette er gode nyheter for alle med lån, men sier også en hel del om hvordan den norske økonomien forventes å utvikle seg det neste tiåret.

  • Det lave nivået til de lange norske statsobligasjonsrentene betyr at den norske økonomien får en lav kapasitetsutnyttelse i 10 år fremover. Rentenivået er en fornuftig tilpasning til hva som skjer i nabolandene våre, som har en verdiskapning per innbygger som er på samme nivå som for 20 år siden, sier Andreassen.

Han legger til at Finansdepartementet allerede før koronakrisen arbeidet med en ny perspektivmelding, som internt i departementet ble omtalt som de harde 20-årene.

Sjeføkonomen mener boliglånsforskriften må fjernes. Norge står midt inne i en usikker tid hvor mange er redde. Boligprisene faller, det er tomme butikker og hoteller, og kredittveksten ventes å bli negativ i løpet av sommeren.

  • Ute i Europa er det rekordlave renter som er enda lavere enn i Norge. På 2000-tallet har gjelden vokst enorm i Europa, samtidig som regionen har fått en betydelig eldre befolkning. Det betyr svakere muligheter for vekst, og en rente i Norge nær null eller negativ rente i mange år fremover.

Med negativ rente, som for tiden gjelder i for eksempel Tyskland, sikter Andreassen til markedsrenten for de profesjonelle markedene. Det betyr ikke nødvendigvis negative boliglånsrenter for forbrukere i Norge, men at de kan komme rett over 0 %. Sjeføkonomen mener dette kan bli langvarig, men at det avhenger av hvilken økonomisk politikk som føres.

  • Dersom kronen styrker seg, er det kort vei til negative renter. De lange norske obligasjonsrentene følger i hovedsak utviklingen til tilsvarende internasjonale renter. De tiårige tyske statsrentene er ned i -0,35 %, mens rentene i USA er på omtrent det samme nivået som i Norge.

Andreassen peker også på at den norske veksten i årene fremover kommer til å bli lav, noe som skyldes olje- og energisektoren. Det er Norges aller største næring, men nå er både olje- og strømprisene nærmest på null sammenlignet med tidligere normaler. Dermed er det ingen som investerer i disse næringene. Dette er et bilde som har endret seg det det siste tiåret, hvor Norge hadde en viss vekst sett opp mot andre land. Veksten i Norge har nå stagnert, og ventes å stagneres eller reverseres ytterligere.

  • Det positive sammenlignet med andre land, er at vi kan bruke oljepenger.

Andreassen tror Norge kan doble oljepengebruken fra dagens 3 % til både 6 % og 7 %, uten at dette vil påvirke rentenivået i Norge.