Det har vært en stor økning i antallet kontaktløse betalinger i Norge den siste tiden!

For få år siden var det vanlig at du fikk tilsendt en faktura for kredittgjelden med det minste beløpet du kunne betale. Nå får du derimot tilsendt en faktura med hele det utestående beløpet på. Må du betale alt med en gang?

Det er ingen tvil om at mange sliter med gjeld fra kredittkort. Andre klarer derimot å bruke kredittkort på en god måte. Bruker man kredittkort riktig kan du spare penger fra bonuser og rabatter, eller du kan få forsikringer og andre fordeler.

Finn ut hvilket kredittkort som har best rente

Men, det forutsetter at du unngår å få for mye renteutgifter fra din kredittkortbruk.

Det er slutt på faktura med minstebeløp ferdig utfylt

Når du fikk tilsendt en faktura for bruken av ditt kredittkort tidligere var denne fylt ut med minstebeløpet som måtte betales for at du skulle holde deg til avtalen. Dersom du ønsket å innbetale mer enn dette kunne du endre beløpet. Så lenge beløpet du endret til var høyere enn minstebeløpet var alt greit.

Mange la bare disse fakturaene automatisk til betaling uten å tenke særlig mer over det. Når du kun innbetaler minstebeløpet vil det ta lang tid å nedbetale gjelden på kredittkortet. Dermed fikk du svært høye renteutgifter over en lengre periode med mindre du oppjusterte beløpet på fakturaen.

Dette var noe Finanstilsynet la merke til, og her ønsket de en endring. Derfor ble det innført retningslinjer som sa at kredittkortselskapene måtte fylle inn hele det utestående beløpet på fakturaene som sendes ut. Konsekvensen av dette var at flere begynte å innbetale hele det utestående beløpet, og dermed var det flere som unngikk å betale høye renter. I fakturaene skal det nå også være en oversikt som viser deg kostnaden ved å bruke kreditten over lengre tid.

Sammen med denne endringen kom det også en ny forskrift som forhindret bankene og kredittkortutstederne å oppjustere kredittgrensen uten kundens godkjenning. I dag er det kunden selv som må etterspørre høyere kredittgrense. Banken eller kredittkortutsteder kan så gjøre en vurdering og enten avslå eller aktivere en høyere kredittgrense.

Du kan fortsatt velge lavere beløp

Selv om fakturaen er ferdigutfylt med hele det utestående beløpet på kredittkortet har du fortsatt mulighet til å velge nedbetaling over tid. Men, du må da ta et aktivt valg og skrive inn summen du vil betale inn med fakturaen. På fakturaen finner du også den minste summen du kan betale inn, og fortsatt holde deg til avtalen. Dermed er det ikke noe problem å vite hvor mye du må betale for å holde deg ajour med nedbetalingen på kredittkortet.

Men, du bør nedbetale utestående så raskt som mulig

Selv om du kan betale inn mindre beløp over en periode, altså dele opp det utestående, så er det best å betale ned gjelden på kredittkortet så raskt som mulig. På de fleste kredittkort har du en rentefri betalingsutsettelse på inntil 50 dager, og så lenge du betaler inn det utestående før denne perioden er utløpt vil du slippe å måtte betale renter på beløpet.

Ved å betale ned beløpet slik at du slipper renter kan du unngå å få høye utgifter fra din bruk av kredittkort. Disse utgiftene kan fort spise opp alle pengene du har tjent med fordelene du har fått fra å bruke kredittkort, som for eksempel rabatter eller bonuser.

Beste metode for å kvitte seg med kredittkortgjeld

Det finnes ingen enkelt metode som er absolutt best når det kommer til å kvitte seg med kredittkortgjeld. Det finnes flere forskjellige strategier som kan tas i bruk, og hvor godt disse fungerer avhenger mye av personen som tar disse i bruk.

Enkelt kan vi selvsagt si at det er strategien som får deg til å nedbetale gjelden raskest som er best. Ser vi økonomisk på det, så betyr det at du først bør kvitte deg med gjelden som har høyest lånekostnad. Over tid vil dette føre til at lånekostnaden synker, noe som igjen fører til at du får en større andel som går til nedbetaling av gjeld i forhold til renteutgifter.

For mange vil det derimot være veldig motiverende å se at de over tid mottar færre fakturaer. For å raskest mulig få til dette må en nedbetale den gjeldsposten som er minst, siden det vil ta kortest tid å nedbetale denne. Samtidig må du selvsagt også nedbetale minstebeløpet på den andre gjelden du har slik at du ikke bryter noen avtaler.