I Norge har vi nå de laveste strømprisene i februar på 20 år.

For en gangs skyld er det gunstig som aldri før å være norsk strømkunde om vinteren. NVE melder at det er 20 år siden Norge sist hadde så lave strømpriser i februar. På tross av prisstigning den siste uken i Norden, har gjennomsnittsprisen for strøm i Norge i februar vært på 13,13 øre/kWh.

I februar har det vært redusert overføringskapasitet fra Sør-Norge og ut av landet. 29. februar kom imidlertid kabelen fra Norge til Nederland tilbake med full kapasitet. Kapasiteten er også redusert fra Sør-Norge til Sverige og Danmark, i kombinasjon med at det foregår utbedringer på linjen Ørskog-Sogndal. Totalen av dette har ført til betydelige prisforskjeller i de ulike landsdelene.

I midten av februar ble strømkablene som knytter Sørlandet sammen med Østlandet ødelagt, etter at en tankbåt dro ankeret sitt over de viktige kablene i Oslofjorden. Tre av ni kabler ble ødelagt, og påvirker dermed muligheten for eksport fra Sørlandet og mot Sverige.

Coronaviruset har også påvirket strømmarkedet. Viruset har forårsaket kraftig fall i aksje- og rentemarkedene over hele verden, og har ført til at en pessimisme sprer seg sammen med selve viruset. Frykten har spredd seg videre inn i råvaremarkedene. Etter løfter fra flere sentralbanker om å stimulere situasjonen gjennom likviditetstilførsel eller rentekutt, har markedene fått tilbake noe av roen. Men den spente situasjonen er til å ta å føle på i de finansielle markedene, det hele har smittet over til de nordiske strømprisene.

Værprognosene for tiden fremover viser fremdeles våt og mildt minter, noe som får markedene til å sende strømprisen videre nedover. Prisene er allerede svært presset, men det spås ingen økning i strømprisene før ved inngangen til neste vinter.

Det er ikke bare i Norge som får oppleve gunstige strømpriser. I flere europeiske land opplever nå strømkundene å få betalt for å bruke strøm i enkelttimer med stort produksjonsoverskudd. I Tyskland, Storbritannia, Belgia, Frankrike, Sveits, Nederland, Finland og Sverige har kundene opplevd å få såkalte negative priser. Årsaken til dette er at det produseres mer kraft enn forbrukerne har bruk for, eller som linjene klarer å eksportere. Flere land har også bygget ut vindkraft, og har opplevd stormer som har gitt fart på vindkraftparkene. Dette har skjedd sammen med høye vintertemperaturer, som har ført til et lavt forbruk. I enkelttimer hvor flere faktorer har spilt inn, har dermed kundene fått betalt for å bruke strøm.