Hvordan søke om lån til eiendom som bedrift?

Som bedrift så kan du søke om lån til eiendom. Det å eie eiendom kan være en god investering og sikring for bedrifter som har en sunn økonomi. Det er vanskelig å finne informasjon om lån for bedrifter til eiendom. Derfor har vi laget den komplette oversikten til deg.

Lånebeløp 10000-600000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-. Dette er et USIKRET LÅN som du står personlig ansvarlig for og er et forbrukslån som ikke hefter på bedriften.

Hva er kravene for å få innvilget lån til eiendom som bedrift?

For å kunne få innvilget et lån til eiendom så må man igjennom en vurdering hos banken. Veldig mange bedrifter søker om lån til eiendom i banken de allerede bruker. Her er fordelen at man gjerne har litt historie og at vurderingen derfor kan bli noe enklere. Om man som bedrift søker om lån til eiendom så er det gjerne en større vurdering av bedriften og prosjektet man ønsker å låne penger til. Banken har tilgang på offentlig informasjon men i tillegg til dette så kan det være behov for:

  • Årsregnskap
  • Kundekontrakter
  • Kredittvurdering av daglig leder og styret
  • Tidligere prosjekter
  • Vurderinger fra eksterne konsulenter

Hvor mye egenkapital trenger jeg for å låne penger som bedrift?

På vanlig boliglån så er vi vandt med et krav om sikkerhet på 15 % men for bedrifter så kan dette være veldig annerledes. Det varierer veldig fra bank til bank men normen virker å være 40 %. Det kan være krav om høyere eller lavere sikkerhet. Det handler i tillegg mye om hvor i landet eiendommen ligger, hvordan markedet er og selvfølgelig en vurdering av prosjektet.

Hvordan er betingelsene på lån til eiendom for bedrift?

Renten på bedriftslån er høyere enn på private lån men renten settes individuelt etter en vurdering av ditt prosjekt. Renten man får på lånet til eiendom som bedrift gjenspeiler risikoen som banken ser at prosjektet eller eiendommen har. Det kan derfor være store sprik i mellom hvilke renter som hver bedrift har på sine lån.

Hvordan sikkerhet kan man ha som bedrift?

De aller færreste bedrifter sitter med egenkapital i kontanter som de kan bruke til å sette som sikkerhet for lånet. Derfor er det gjerne slik at man setter andre verdier man har som sikkerhet. Det kan f.eks være andre eiendommer eller andre verdier man har som er omsettelige for banken.

Hvor lang tid tar det å søke om et lån til eiendom?

Alle banker har forskjellige prosesser så det er vanskelig å vite nøyaktig hvor lang tid det tar. Normalt så tar det mellom 1-14 dager for å få en vurdering. Om banken må innhente egen takst og andre undersøkelser så kan det ta lengre tid. For større lån så må man forvente at banken bruker lengre tid ettersom de da må gjøre grundige undersøkelser.

Kan nye bedrifter få innvilget lån til eiendom?

Ja, som ny bedrift så kan man få lån til eiendom men det kan være vanskeligere enn om man har god historikk. I tillegg så kan det være at banken setter høyere krav til sikkerhet/egenkapital og i enkelte tilfeller så kan det kreve noen ytterligere personlige garantier. For nye bedrifter så kan en kassekreditt være et bedre alternativ.