Hvis din bedrift planlegger å investere i et byggeprosjekt så trenger dere et lån. Det finnes flere forskjellige typer lån som kan brukes når man skal låne penger til et byggeprosjekt:

Lånebeløp 10000-5000000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Raskt dager
Alder 20 år
QRED er en ledende aktør på bedriftslån i Sverige og er nå kommet til Norge. De kan hjelpe alt i fra små til mellomstore bedrifter! Hos QRED kan du låne fra 10000,- og helt opp til 5 millioner kroner.

Prosjektlån

Dette er en type lån som er egentlig designet til nettopp byggeprosjekter. Her kan du låne fra en million kroner og helt opp til 50 millioner kroner. Dette er et lån som i snitt tar 4 uker fra du søker om til du har fått et ubetinget lånetilbud. Det man skal være klar over her er at man gjerne må igjennom flere vurderinger, både din bedrift og prosjektet vil bli vurdert. Ved å klikke på overskriften ovenfor så kan du komme til vår underside om prosjektlån og dermed kunne søke om midler til ditt neste byggeprosjekt.

Bedriftslån

Bedriftslån kan være aktuelt dersom du trenger finansiering til et prosjekt og bedriften din har verdier som man kan sette som sikkerhet. Dette er gjerne lån som er gunstigere og litt mer langsiktige enn prosjektlån. Dette kan derfor være et veldig godt alternativ til prosjektlån om man har mulighet til dette.

Kassekreditt

Kassekreditt er ikke en optimal måte å finansiere et byggeprosjekt på men vi vet at enkelte bruker dette for å f.eks finansiere materialer og andre kostnader som løper til man får ferdigstilt deler av et prosjekt. Det er mulig å søke om helt opptil 5 millioner i kassekreditt.

Hvem kan få godkjent lån til et byggeprosjekt?

I utgangspunktet så kan alle få godkjent et lån til et byggeprosjekt men det er noen vurderinger som banken gjør:

  • Har man tidligere suksessfulle prosjekter å vise til?
  • Hvordan er det økonomiske «rullebladet» til bedriften og personene bak
  • Hvordan vurderer man prosjektet?

Må man ha noe egenkapital for å kunne få finansiering til et byggeprosjekt?

Ja, det er som regel krav til en eller annen form for egenkapital. Det trenger ikke å være frie midler, det kan være i andre prosjekter, tomter eller annet som er av verdi. Det er veldig vanlig for byggeprosjekter å ha noen investorer som låner eller investerer penger som går til nettopp egenkapitalen i prosjektet.