Styringsrenten ble før helgen kuttet for andre gang på snaut en uke. Totalt har sentralbanken kuttet styringsrenten med 1,25 % og innført tidenes laveste rentenivå i Norge med 0,25 %. Kundene må derimot vente på kuttene, noe som høster unison kritikk hos alt fra stortingspolitikere til bankkundene.

DNB var ved begge kuttene raskt ute med å varsle at de senker boliglånsrentene. Rentene senkes imidlertid vesentlig mindre enn kuttet til Norges Bank, med totalt opptil 0,85 %. De fleste kundene vil derimot få et dårligere rentekutt, siden satsen på 0,85 % gjelder for såkalt grønt boliglån og for bankens Saga-kunder, VIP-kundene i DNB. Øvrige kunder hos DNB må logge seg inn i nettbanken henholdsvis 24.03 og 01.04 for å se hvilken ny rente de får. Og renten må de vente lenge på, helt til 2. mai, noe som betyr at det først er i juni kundene får oppleve lavere beløp når de nedbetaler sine boliglån.

I helgen fikk bankene beskjed om å få opp farten med rentekuttene direkte fra Finanskomiteen på Stortinget. SV-leder Audun Lysbakken reagerer kraftig, og mener somlingen er uakseptabelt. Til Oslo Børs uttaler han at politikerne forlanger at bankene nå følger etter Norges Bank, og at de gjør det raskt.

  • Stortinget følger nøye med på hvordan bankene håndterer situasjonen. Det er kjempeviktig for dugnadsånden i folket at de ser at bankene følger raskt opp, sier Lysbakken.

Lysbakken advarer om at dersom rentekuttet fra Norges Bank ikke kommer folket til gode, kan det bli innført tiltak slik som økt finansskatt, noe som vil hente inn igjen pengene bankene tjener på å ikke videreføre rentekuttet.

Også Frp-leder Siv Jensen og SP-leder Trygve Slagsvold Veum deler Lysbakkens syn. Siv Jensen anbefaler bankkundene å true med å bytte bank, mens Trygve Salgsvold Vedum ber bankene sette ned rentene raskt.

  • Stortinget ga bankene klar beskjed i helgen om å hensynta at mange mennesker i Norge har fått en utfordrende privatøkonomi, det må bankene lytte til, sier Jensen.
  • Vi er i en dramatisk situasjon for mange, og lavere rente vil bidra til økt trygghet for folk, ikke minst for de som er permitterte. Det er altfor lenge å vente med rentekutt til i slutten av april og begynnelsen av mai, sier Vedum.

På forespørsel fra Oslo Børs svarer DNB at de primært låner penger i det internasjonale pengemarkedet, og ikke fra Norges Bank. Det gjør prisen på penger vanskelig å forutsi, samtidig som prisen på penger har gått opp i etterkant av krisekuttet til Nores Bank. Det gjør det svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån, hevder DNB.

Danske Bank har fått samme forespørsel, og svarer at markedet ikke er i vater. De viser til at det tradisjonelt er stor sammenheng mellom rentenivået til Norges Bank og prisen på penger, men at markedet ikke har fungert slik de siste ukene. Danske Bank hevder samtidig at de ikke tjener ekstra på situasjonen, og at de er med på den nasjonale dugnaden som nå foregår i Norge.

På samme henvendelse svarer Nordea at de følger situasjonen tett, og tar løpende vurderinger. De mener det kan ta tid før det blir avklart hvordan prisen på penger utvikler seg i markedet. Ut over det ønsker ikke Nordea å svare på spørsmål om bankens rentenivå fremover, under henvisning til at de ikke har lov til å kommentere dette grunnet reguleringer i konkurranseloven.

Bankene, og da spesielt DNB, har opplevd massiv kritikk fra kundene sine gjennom aviskommentarer og på Facebook. Som Norges største bank baserer mange av de mindre bankene seg på satsene til DNB. Flere banker har imidlertid det siste døgnet varslet at de lytter til kritikken og reaksjonene.

Tidligere i dag meldte Danske Bank at de innfører ny rente fra og med 22. april for eksisterende kunder, satsen er på samme nivå som hos DNB. 

Sbanken har reversert fullstendig

Sbanken har fullstendig reversert sitt tidligere vedtak om 6-ukers ventetid på rentekuttet, og meldte i dag at de skal følge politikernes oppfordringer. Banken foreller at det omfattende rentekuttet til Norges Bank skal komme kundene til gode så raskt som mulig, noe banken gjør i tråd med signalene både myndighetene og bankens kunder har gitt. Sbanken kutter derfor alle boliglånsrenter med 0,50 % med umiddelbar virkning. Den beste boligrenten hos Sbanken blir dermed på 1,98 %. Grepet er ventet å sette betydelig press på de andre bankene.

DNB opplyser imidlertid at deres systemer ikke klarer umiddelbare rentekutt. DNB praktiserer seks ukers varslingsfrist ved renteoppgang på boliglån, og åtte ukers varslingsfrist når innskuddsrentene settes ned. DNB opplyser at de ikke har teknisk mulighet til å gjøre endringer etter at planlagte rentekutt er lagt inn i systemene deres.

Dette får Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund til å frese. 

  • Dette er ikke riktig tidspunkt for taktikk og strategisk spill, nå handler det om å stå sammen i en krise. Det er utrolig at en bank som liker å fremstille seg selv som en digital spydspiss, ikke klarer å utvikle løsninger for å få det til. Når uviljen er stor og aksjonærenes interesser er viktigere enn kundenes, da ender det opp med slike utrolige resultater, sier Meyer.

Administrerende direktør i Sbanken, Øyvind Thomassen, opplyser at de måtte arbeide det de maktet for å få systemene endret til å kunne tillate et umiddelbart kutt. Han opplyser samtidig at den varslingsfristen bankene benytter ved rentekutt er selvpålagt, og ikke et krav det har på seg fra myndighetene. Kravet om pålagt ventetid etter varslingsfrist gjelder kun ved renteoppgang.