Tall fra DNB Markets viser at sparingen blant nordmenn er rekordhøy. Sammenlignet med samme periode i fjor, er sparingen mer enn doblet. Det betyr at nordmenn har nesten 130 milliarder kroner mer på konto sammenlignet med fjoråret. Ekspertene mener det skyldes usikkerhet rundt privatøkonomien, jobbsituasjonen og reduserte muligheter til å bruke penger.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets anslår at nordmenn i 2020 kommer til å spare 14,4 % av sin disponible inntekt, i motsetning til 6,4 % i 2019. Hun mener dette er et tegn på usikkerhet om fremtiden.

  • Dette skyldes ikke nødvendigvis et ønske om å spare penger, det skyldes heller at mulighetene til å bruke penger er kraftig innsnevret. Samtidig vurderer vi det slik at spareviljen fremover er høy på grunn av usikkerheten som råder, sier Haugland.

DNB Markets har beregnet at nordmenn i år kommer til å spare 232,4 milliarder kroner mot 103,2 milliarder i 2019.

Også Danske bank bekrefter den samme utviklingen, de kan melde om fire ganger mer sparing i mars i år, sammenlignet med fjoråret. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier det er et åpent spørsmål hvor lenge nordmenn kommer til å spare.

  • Det er grunn til å være bekymret dersom dette sparenivået vedvarer. Tallene hittil fra april indikerer at folk er mindre nervøse sammenlignet med mars, sier Jullum.

Det er dårlige nyheter for farten i den norske økonomen dersom nordmenn sparer pengene sine, fremfor å sørge for etterspørsel og dermed trygge arbeidsplassene. 

  • Det er forståelig at nordmenn har blitt forsiktige, men å spare på grunn av frykt er bekymringsfullt. Det er bedre for økonomien at forbrukerne holder den i gang ved å bruke penger, sider Haugland.

Hun viser til at stoppen i forbruket foreløpig ikke skyldes at det er stopp i inntekter. Hittil har de aller fleste fremdeles lønn, eller de er permitterte og mottar dagpenger. I tillegg har rentene gått ned mye, slik at de fleste har mer penger til overs til sparing enn normalt. Hun tror likevel forbruksveksten fremover blir redusert.

For selv om forbruker tar seg opp igjen, mener DNB Markets det kommer til å bli spart mer de neste årene. De anslår tallene til å bli 9,3 % av inntekten i 2021, og 8,9 % av inntekten i 2022.

Jullum tror det vil skje en gradvis tilbakeføring til vanlig forbruksmønster. For selv om nordmenns pengebruk på restauranter eller nye biler har gått ned, så har eksempelvis omsetningen av dagligvarer, møbler og fritidsbåter gått kraftig opp. 

Han mener at nå som feriepengene er rett rundt hjørnet, i en situasjon hvor det er begrenset mulighet til å ta dyre utenlandsferier, så vil nordmenn bruke noen av disse pengene på å feriere i Norge, og kanskje samtidig spare noe av dem.

Det er ikke bare i Norge sparingen er rekordhøy, økonomer fra en rekke EU-land melder om tilsvarende forhold. I de fem største EU-landene er sparingen blitt mangedoblet sammenlignet med tidligere år. Europakommisjonens beregninger, viser at sparingen i EU-landene blir på rekordhøye 19 % av inntekten, fra 12,8 % i fjor. De tror den deretter vil falle til 14,5 % i 2021.

Parallelt med sparingen, anslår den europeiske sentralbanken (ECB) at den gjennomsnittlige statsgjelden i EU-landene er i ferd med å gå over 20 % av brutto nasjonalprodukt (BNP). De håper at noe av den økte sparingen kan føre til at husholdningene investerer i statsgjeld, og kjøper statsobligasjoner slik det har blitt gjort i Japan og i Kina.

Italia har denne måneden utstedt et rekordbeløp i statsobligasjoner, i form av 22 milliarder euro, hvorav småsparerne stod for 14 milliarder euro.