Det har vært en stor økning i antallet kontaktløse betalinger i Norge den siste tiden!

Tall fra betalingstilbyderne Nets og Vipps viser at det ble gjennomført totalt 163,5 millioner kortkjøp i januar 2020, noe som var en vekst på 4 % sammenlignet med januar i 2019. Totalt ble det i januar 2020 handlet produkter og tjenester for 51,2 milliarder kroner med norske betalingskort, noe som var en vekst på 2,2 % sammenlignet med fjoråret.

  • Det var en betydelig økning i bruken av kontaktløs betaling mot slutten av fjoråret. Ved utgangen av året ble ett av fire kortkjøp gjennomført med kontaktløs betaling. Hittil i januar 2020 har denne andelen økt ytterligere, til ett av tre kjøp. Dette forteller Stein-Arne Tjore, presseansvarlig hos Nets.

Bankkort med BankAxept ble benyttet 126,9 millioner ganger, det betyr en vekst på 3,9 millioner ganger sammenlignet med januar i 2019. Det ble handlet produkter og tjenester med BankAxept for omtrent 37,8 milliarder kroner.

I tillegg til kort med BankAxept kommer bruken av ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort benyttet i norske betalingsterminaler. Inkludert i omfanget er også kjøp over nett eller mobil for enkelte norske nettbutikker.

I januar 2019 ble det gjennomført 8,2 millioner kjøp som kontaktløst kjøp. I januar 2020 har dette vokst enormt, til hele 44,3 millioner ganger. Det tilsvarer en økning på 440 %.

  • Vi regnet med at veksten innen kontaktløs betaling vil fortsette i år, siden stadig flere butikker har gjort ordningen tilgjengelig. Vi hadde imidlertid ikke regnet med en så kraftig økning allerede i januar. Kun sammenlignet med desember, har omfanget med kontaktløs betaling vokst med 22,2 prosent – og det til tross for at desember er en av månedene med flest korttransaksjoner gjennom året. Vi tror at halvparten av transaksjonene er kontaktløse allerede til sommeren, og at dette snart blir den foretrukne betalingsmetoden for de fleste forbrukere, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonsansvarlig hos Vipps.

Den kraftige økningen skyldes både at grensen for kontaktløs betaling uten PIN-kode ble økt fra 200 kroner til 400 kroner i 2019, samtidig som det fra januar 2020 kom krav om at alle betalingsterminaler må støtte kontaktløs betaling. Før nyttår var 8 av 10 betalingsterminaler tilrettelagt for kontaktløs betaling.

Kontaktløs betaling er en fordel for både butikken og forbrukere, siden det går raskere å betale kontaktløst sammenlignet med andre betalingsformer. For å betale kontaktløst må du ha et bankkort merket med det kontaktløse symbolet (fire radiobølger). Kortet er klart til bruk, du trenger ikke aktivere noe i banken. Det samme symbolet må også være på betalingsterminalen. Du betaler ved å holde kortet inntil terminalen, som kvitterer med et pip når betalingen er gjennomført. Med BankAxept-kort kan du alltid betale kontaktløst uansett beløp, men for beløp over 400 kroner må du alltid oppgi PIN-kode. Som en sikkerhetsordning må du av og til oppgi PIN-koden også for lavere beløp.