Tidligere finansminister Kristin Halvorsen mener en klimakrise kan utløse en ny finanskrise.

Tidligere finansminister Kristin Halvorsen, nå direktør hos Cicero Senter for klimaforskning, advarer om at en ny finanskrise kan utløses av en klimakrise.

  • Den neste krisen vi kan oppleve i finansmarkedene, kan være knyttet til klimaet og klimautfordringer, inkludert et brått skifte i overgangen til et lavutslippssamfunn. Norsk politikk må styres med utgangspunkt om at vi skal lykkes innen klimapolitikken, noe som betyr at det er en stor omstillingsprosess foran oss, forteller Kristin Halvorsen.

Halvorsen var finansminister under finanskrisen for 10 år tilbake, en krise Halvorsen fikk god erfaring med å håndtere. Hun jobber nå om leder av Cicero Senter for klimaforskning, hvor målet er å levere klimaforskning som skal bidra til å løse klimaproblemer og forbedre internasjonalt klimasamarbeid. Hun er dermed svært opptatt av det grønne skiftet.

  • Fremfor å innbille oss at vi har bedre tid eller tro at det holder å snakke om tingene, så ser vi mange tegn på at det skiftet kommer uansett. Dersom det kommer brått og med store fall, betyr det høyere kostnader for folk. For det norske oljeeventyret er det bedre med en nedtrapping på en styrt måte, forklarer Halvorsen.

Norge skal gå fra en fossil økonomi til en lavutslippsøkonomi, og må ha utslipp som går i null i år 2050. Hun mener dagens regjering ikke forstår hvor omfattende den omstillingen blir for den norske økonomien. Halvorsen understreker samtidig at Norge har større handlingsrom og mange flere muligheter til å ta grep enn de fleste andre land.

  • Det er mulig å ta grep som ikke betyr å bruke milliarder over statsbudsjettet. Et eksempel på dette er at oljefondet i 2018 fikk et forventningsdokument til hvilke investeringer de måtte gjøre innen klima, noe som var et svært viktig tiltak den gangen. Nå er dette noe hele finansnæringen forholder seg til, forteller Halvorsen.

Halvorsen mener det er mulig med både økonomisk vekst og et bærekraftig samfunn. Det forutsetter at veksten i utslipp og forbruk av naturressurser ikke fortsetter som i dag. I Norge er det en ressursbruk per nordmann som ikke hadde vært bærekraftig dersom det samme forbruket gjaldt for mennesker i resten av verden. Halvorsen mener vi må omstille oss, og leve liv som ikke øker forbruket. Hun mener dette kommer til å tvinge seg frem uansett, og at det viktigste er at omstillingene ikke skjer med for store kostnader for arbeidsplasser, lokalsamfunn og forskjellige næringer.