Lånebeløp 10000-5000000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Raskt dager
Alder 20 år
QRED er en ledende aktør på bedriftslån i Sverige og er nå kommet til Norge. De kan hjelpe alt i fra små til mellomstore bedrifter! Hos QRED kan du låne fra 10000,- og helt opp til 5 millioner kroner.

Et enkeltpersonsforetak (ENK) er en populær selskapsform i Norge for mange som ønsker å drive sin egen virksomhet. Denne strukturen gir gründere full kontroll over virksomheten, men medfører også at personlig økonomi og forretningsøkonomi er tett sammenvevd.

Når det gjelder finansiering, kan det være utfordrende for eiere av enkeltpersonsforetak å skaffe seg lån. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan man kan få lån til enkeltpersonsforetak, hvilke utfordringer som kan oppstå, og noen praktiske tips for å øke sjansene for å få lån.

Hva er et enkeltpersonsforetak?

Et enkeltpersonsforetak er en selskapsform hvor én person eier og driver virksomheten. Eieren har full kontroll over beslutninger, men også fullt ansvar for gjeld og forpliktelser. Dette innebærer at det ikke er noe skille mellom eierens private økonomi og virksomhetens økonomi.

Selv om dette gir stor fleksibilitet, betyr det også at eierens personlige kredittvurdering og økonomiske situasjon har direkte innvirkning på virksomhetens evne til å få lån.

Utfordringer med lån til enkeltpersonsforetak

Det er flere utfordringer knyttet til å skaffe lån til enkeltpersonsforetak. En av de største utfordringene, er at banker og finansinstitusjoner ofte ser på enkeltpersonsforetak som en høyere risiko sammenlignet med aksjeselskaper (AS). Dette skyldes flere faktorer.

 • Personlig ansvar: Siden eieren er personlig ansvarlig for all gjeld, må banken vurdere både forretningsmessig og personlig kredittvurdering.
 • Inntektssvingninger: Enkeltpersonsforetak kan ha uregelmessig inntekt, spesielt i oppstartsfasen, noe som kan gjøre det vanskeligere for långivere å vurdere betalingsevnen.
 • Manglende sikkerhet: Uten tilstrekkelig sikkerhet, som fast eiendom eller andre verdifulle eiendeler, kan det være utfordrende å sikre lån.

Forskjellige lån tilgjengelige for enkeltpersonsforetak

Det finnes flere typer lån som kan være tilgjengelige for enkeltpersonsforetak, avhengig av virksomhetens behov og økonomiske situasjon.

 • Oppstartslån: Mange banker tilbyr spesielle oppstartslån for nye bedrifter. Disse lånene kan ha gunstige betingelser, men krever ofte en solid forretningsplan og personlig sikkerhet.
 • Kassakreditt: Dette er en form for kreditt som kan hjelpe med å dekke løpende driftsutgifter. Kassakreditt er ofte kortsiktig, og det kan være nyttig for å håndtere likviditetsutfordringer.
 • Investering- og utviklingslån: For større investeringer, som kjøp av utstyr eller utvidelse av virksomheten, kan et investering- eller utviklingslån være aktuelt. Disse lånene krever vanligvis sikkerhet og en klar plan for hvordan investeringen vil bidra til økt inntjening.
 • Mikrolån: For små bedrifter kan mikrolån være en god løsning. Mikrolån har ofte lavere krav til sikkerhet og er tilgjengelige i mindre beløp.

Hvordan øke sjansene for å få lån?

Selv om det kan være utfordrende å få lån til et enkeltpersonsforetak, er det flere tiltak som kan øke sjansene.

 • Solid forretningsplan: En godt utarbeidet forretningsplan som viser hvordan virksomheten skal generere inntekter og vokse over tid, er avgjørende. Inkluder detaljer om markedet, konkurranse, og økonomiske prognoser.
 • God regnskapsføring: Hold regnskapet nøyaktig og oppdatert. Dette gir långivere innsikt i virksomhetens økonomiske helse og viser at du har kontroll over økonomien.
 • Bygg en sterk kredittvurdering: Både personlig og forretningsmessig kredittvurdering er viktig. Betal regninger i tide, unngå unødvendig gjeld, og vis ansvarlighet i din økonomiske håndtering.
 • Søk om sikkerhet: Hvis mulig, tilby sikkerhet for lånet. Dette kan være personlig eiendom, virksomhetens eiendeler, eller andre verdifulle eiendeler som kan redusere risikoen for långiveren.
 • Utforsk tilskudd og støtteordninger: I Norge finnes det flere tilskudd og støtteordninger for småbedrifter og oppstartsbedrifter. Søk om disse midlene for å styrke kapitalbasen og redusere behovet for lån.

Alternative finansieringskilder

Hvis det er vanskelig å få lån fra tradisjonelle banker, finnes det andre finansieringskilder som kan være aktuelle for enkeltpersonsforetak:

 • Crowdfunding: Plattformene for crowdfunding lar bedrifter samle inn små beløp fra et stort antall mennesker. Dette kan være en god måte å skaffe kapital uten å ta opp tradisjonelt lån.
 • Engelinvestorer: Engelinvestorer er enkeltpersoner som investerer egenkapital i småbedrifter i bytte mot eierandeler eller andre avtaler. Dette kan være en verdifull kilde til kapital og rådgivning.
 • Statlige lån og tilskudd: Innovasjon Norge og andre statlige organer tilbyr lån, tilskudd og garantier for småbedrifter som oppfyller visse kriterier.

Finn lån til ditt enkeltpersonsforetak i dag!

Å få lån til et enkeltpersonsforetak kan være utfordrende, men med riktig forberedelse og strategi er det mulig. En godt utarbeidet forretningsplan, nøyaktig regnskapsføring, og en sterk kredittvurdering er nøkkelfaktorer.

Utforsk ulike lånetyper og alternative finansieringskilder, og vær åpen for å tilby sikkerhet dersom det er nødvendig. Med en målrettet tilnærming kan enkeltpersonsforetak finne de finansieringsløsningene som passer best for deres behov og bidra til vekst og suksess.