Glitre Energi Nett innfører ny smart nettleie som gjør at man får billigere strøm om natten.

Den nye, smarte nettleien fra Glitre Energi Nett gjelder samtlige av kraftselskapets kunder. Selskapet gjør dette spesielt med tanke på lading av elbiler, og anbefaler at husholdningene lader elbilen om natten.

  • Vi trenger en smartere utnyttelse av strømnettet gjennom hele døgnet, slik at vi kan utsette eller unngå å bygge for høy kapasitet. Det oppnår vi ved å bruke nettet smartere, for om natten er det god kapasitet i nettet. Dette er bakgrunnen for hvorfor vi innfører lavere nettleie om natten, forteller Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Energi Nett.

Glitre Energi Nett ønsker å bruke gulrot fremfor pisk, og gjør tiltaket som en del av elektrifiseringen av samfunnet og et bidrag for å nå Norges klimamål. Glitre Energi Nett viser til at dersom den ledige kapasiteten i nettet benyttes, er det ikke nødvendig å bygge ut økt kapasitet i nettet. Dette blir rimeligere for forbrukeren, siden prisene ikke trenger å settes opp dersom selskapet slipper å utvide kapasiteten.

Nettselskapets utregninger viser at en husholdning med elbil og et gjennomsnittlig strømforbruk, kan få en besparelse på omtrent 1 000 kroner. Glitre setter ned prisen med 14 øre per kWh på energidelen av nettleien, slik at den nye prisen mellom kl. 22:00 og 06:00 er på 35,7 øre per kWh inkludert avgifter.

Glitre Energi Nett fraråder imidlertid å bruke vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten, med tanke på brannsikkerheten. Disse apparatene er noen av de vanligste årsakene til branner i dag. Dette er i tråd med anbefalinger fra Eltilsynet og Brannvernforeningen. Glitre Energi Nett forteller at det uansett er lite å spare på å vaske klær om natten, kun noen øre.

Norske strømkunder er vant med å kunne bruke all strømmen de ønsker, når de ønsker den. Mange apparater har riktignok blitt mer energieffektive de siste årene, men kan kreve mye strøm i korte og mer intensive perioder. Det kan skape høy pågang i nettet, med den konsekvensen at nettet må bygges ut. Alternativt er å fordele bruken av strømmen, slik at nettkapasiteten utnyttes bedre.

Prismodellen til Glitre Energi Nett er ventet innført over hele landet. Hensikten er å tilrettelegge for mest mulig optimal bruk av strømnettet, slik at nettleien kan holdes lavest mulig for kundene i årene fremover.

  • Dersom vi får til å utnytte nettet bedre når det er ledig kapasitet, vil dette kunne spare samfunnet for store beløp. Vi tror dette er et første skritt i riktig retning, konkluderer Wetterhus.

Løsningen fra Glitre Energi Nett kommer kun kort tid etter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la frem forslag til nytt system for nettleien, med formål om å utnytte strømnettet bedre. Omleggingen vil samtidig kunne tilrettelegge for å erstatte forurensende fossil energi med ren elektrisk energi.