Det har ikke skjedd veldig mye over de siste årene når det kommer til lån. Det har kommet teknologi som gjør at prosessen med å søke lån har blir mindre tidkrevende og mindre tidkrevende for banker å vurdere søknader. Ser vi bortsett fra dette så er prosessen med å låne penger stort sett den samme. De siste årene så har vi sett at det kommer nye aktører på markedet som er alternativer til bankene. I tillegg til dette så kommer det banker som er moderniserte og ikke minst som gjerne tenker annerledes.

For bare noen få år siden så var det omtrent umulig å refinansiering med sikkerhet når man hadde betalingsanmerkninger, men nå finnes det utrolig mange aktører som tilbyr dette. Innenfor finans så kommer det hele tiden nye produkter men det er stort sett bankene som har tilbudt dette, helt inntil nylig.

Folkefinansierte lån

De siste årene så har det kommet svært mange aktører som tilbyr såkalt «folkefinansiering». Det betyr egentlig at man muliggjør det for bedrifter og privatpersoner å låne ut penger igjennom en plattform for å få en bedre rente enn banken. Det finnes flere forskjellige aktører som tilbyr dette, men de aller fleste jobber mot bedriftslån og enkelte kassekreditt.

Dette er nok en trend som vi kommer til å se mye mer av i årene som kommer. Etterhvert som ny teknologi kommer så skal vi ikke se bort i fra at det blir mulig å se både billån, boliglån og andre typer lån bli lansert på slike plattformer. Det største problemet nå ser ut til å være reguleringer i forhold til myndigheter for hvem som kan låne ut penger og hvor mye.

Med tiden så skal vi ikke se bort i fra at portaler som i dag er annonsebaserte portaler som f.eks Låne-Penger.com og Forbrukslån.no kommer til å kunne koble seg til slike plattformer. Med folke finansiering så kan man fjerne leddet som er en bank og dette kan gjøre at det er selve formidleren som tjener mest.

Desentralisert finans

Desentralisert finans er helt i startgropen og er noe som veldig mange tror kommer til å vokse. Tom Staavi i Finans Norge har kommentert desentralisert finans og har noen veldig interessante perspektiver. I regjeringen sin Finansmarkedsmelding så blir også desentralisert finans tatt opp. Innenfor desentralisert finans så er det nemlig mulig låne penger helt uten mellomledd. Dette kan muliggjøre utlån til personer som ikke ville fått lån i vanlig bank eller å kunne få låne penger til ting man vanligvis ikke får låne penger til.

Det tar nok veldig lang tid før man i Norge logger på en portal å kan låne penger av naboen eller kanskje låne penger av en person i et annet land. For at dette skal komme på plass så må det komme reguleringer og aktører som tilbyr dette som igjen er godkjent av norske myndigheter.